ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေဆြးေႏြးမည္

 ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္ လည္လက္ခံေရးညႇိႏိႈင္းရန္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဒါကာၿမိဳ႕၌ ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေဆာင္ ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ကိုယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ေမလ ၁၅ ရက္က ေလေၾကာင္းခရီး စဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့သည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမလ ၁၇ ရက္မွာ ေဆြးေႏြးမယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Joint Work-ing Group) အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာ။ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္၊ ဘာေတြ သေဘာတူညီၾကတယ္ ဆိုတာ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ပါလိမ့္မယ္’’ ဟု လူမႈဝန္ ထမ္း၊  ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာကိုကိုႏိုင္က ေျပာ သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Joint Working Group) အစည္းအေဝး ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီး ယခုဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Top News