အစားအေသာက္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ အ႐ိုးအဆစ္နာက်င္မႈမ်ား သက္သာေစႏိုင္

အစားအေသာက္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ ျခင္းသည္ အ႐ိုးအဆစ္နာက်င္ေရာင္ရမ္းျခင္း လကၡဏာမ်ားကို သက္သာေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္သည္ဟု ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ က ေဖာ္ျပသည္။

အ႐ုိုးအဆစ္ႏွင့္ အစားအေသာက္ဆက္စပ္မႈ အႀကီးမားဆံုး ေလ့လာမႈတြင္ ဆာေရးတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားသည္ အစာအာဟာရႏွင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး အ႐ိုးအဆစ္ေရာင္ျခင္းၾကား ေလ့လာထားေသာ စာတမ္း ၆၈ ခုကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့ လာခဲ့သည္။


အသက္(၆၀)ေက်ာ္ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၉ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အ႐ိုးအဆစ္ေရာင္ရမ္းျခင္း ခံစားေနရ သည္ဆိုၿပီး လက္ေတြ႕တြင္ ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္သည္ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း ယင္းေရာဂါအတြက္ ကုသနည္းမရွိေသးဘဲ ေရာဂါခံစားရသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ကုသရန္အ ကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားသာ အမ်ားအားျဖင့္ အသံုးျပဳေနရသည္။

သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုမွာ ငါးႀကီးဆီ ကို တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ဂရမ္ခန္႔ ျဖည့္စြက္စာအေနျဖင့္ ေသာက္သံုးပါ က နာက်င္မႈကို သက္ေသာေစသည္။ ယင္းမွာ ငါးႀကီးဆီတြင္ ပါဝင္ ေသာ ဖက္တီးအက္စစ္မ်ားက အဆစ္အျမစ္ေရာင္ရမ္းမႈကို ေလွ်ာ့ ခ်ေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ငါးႀကီးဆီက ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ ဗီတာမင္ေက  ႂကြယ္ဝေသာ အစားအစာမ်ားျဖစ္သည့္ ဆလတ္၊ မုန္ညင္းႏွင့္ တ႐ုတ္နံနံ စေသာ အစားအစာမ်ားသည္လည္း အ႐ိုးအဆစ္နာက်င္မႈမ်ား သက္သာေစသည္။ အ႐ိုးႏွင့္ အဆစ္မ်ား ႀကီးထြားရန္ ဗီတာမင္ေက လိုအပ္ၿပီး အ႐ိုးအဆစ္နာက်င္ မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူနာမ်ားအတြက္ အ႐ိုးအဆစ္သန္မာေစေရး၊ လႈပ္ရွားမႈလြယ္ကူေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလည္း လိုအပ္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားက အဝလြန္ျခင္းကိုလည္း တားဆီးေပးႏိုင္သည္။

အ႐ိုးအဆစ္မ်ား သန္မာေစရန္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းကို ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု သုေတသန စာတမ္းေရးသားသူ အလီမိုဘာရွာရီက ေျပာသည္။    

—Ref: AFP

Top News