ကြမ္းႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးအႏၲရာယ္လႈံ႕ေဆာ္သည့္ ကမ္ပိန္းေၾကာင့္ ကြမ္းစားသုံးသူ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္တမ္းထုတ္ျပန္

ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ကြမ္းကို ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ စားသံုးၾကသည္။ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ကြမ္းႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးစားသုံးမႈကိုမီဒီယာလႈပ္ရွားမႈမွတစ္ဆင့္ ကြမ္းစားသုံးသူ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ေမလ ၇ ရက္၌စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆးလိပ္ေဆး ရြက္ႀကီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔က ၂၀၁၇ တြင္ တစ္လခြဲၾကာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကြမ္းႏွင့္ေဆး ရြက္ႀကီးအႏၲရာယ္ အသိေပးလႈံ႕ ေဆာ္သည့္ မီဒီယာလႈပ္ရွားမႈ (ကမ္ပိန္း)အၿပီး၌ ရလဒ္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ စစ္တမ္းငယ္တစ္ခု ထြက္ရွိလာသည္။

၎စစ္တမ္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ က်ပန္းေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုတို႔မွ အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၅၅)ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကြမ္းစားသုံးသူ ၂၄၅ ဦးကုိ ေမးျမန္းသုေတသနျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကမ္ပိန္းမွတစ္ဆင့္ ကြမ္ စားသုံးသူ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကုိ ကြမ္းျဖတ္ႏုိင္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးခဲ့သည္ဟု စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ယင္းစစ္တမ္း၌ပါ၀င္ေသာ လူဦးေရထက္၀က္ခန္႔သည္ အ ဆုိပါလႈပ္ရွားမႈကုိ သတိျပဳမိ၍ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ေဆး ရြက္ႀကီးသည္ က်န္းမာေရးထိ ခုိက္ေစသည္ဟူေသာအခ်က္ကုိ လႈပ္ရွားမႈမွတစ္ဆင့္ သိရွိခဲ့ၿပီး စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ေျဖၾကား ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၇၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းသည္ မိမိတို႔မိသားစု၀င္မ်ား က ကြမ္းျဖတ္ရန္ တုိက္တြန္းမႈမ်ား ရွိလာသည္ဟု ေျဖဆုိထားသည္။

‘‘အရင္တစ္ေခါက္က လုပ္ခဲ့ တာမွာ ႐ုပ္သံနဲ႔ေရဒီယုိ၊ မီဒီယာ ေတြကေနတစ္ဆင့္ ပညာေပးခဲ့ တဲ့ အစီအစဥ္ေတြကတကယ္ပဲထိ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရလဒ္လည္းေကာင္း ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီထက္ပုိ ၿပီး ထိေရာက္က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ လည္းလုပ္သြားဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ႏုိင္ျခင္းက လူ႔အသက္ေတြကုိ အမ်ားႀကီး ကယ္တင္ႏုိင္ရာေရာက္ပါတယ္’’ ဟု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒး ရွင္းဥကၠ႒ေဒါက္တာသန္းစိန္က ေျပာသည္။

ကြမ္းႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရေျခာက္ေသာင္းခန္႔ ေသ ဆုံးေနေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ေသဆုံးမႈ ႏႈန္းနည္းေစရန္ အားလုံးအတူတူ လက္တြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကမ္ပိန္းတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ခဲ့သျဖင့္ ယခုႏွစ္လယ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ကမ္ပိန္းတစ္ခုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကမ္ပိန္း တြင္ ပထမအႀကိမ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ႐ုပ္ သံမီဒီယာ၊ ေရဒီယုိႏွင့္ သတင္း စာဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ကြမ္းႏွင့္ေဆး ရြက္ႀကီးစားသုံးမႈ အသိပညာ ေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ကမ္ပိန္းလုပ္တာကလည္း ေဆးလိပ္ေဆးရြက္ႀကီးသုံးစြဲမႈ၊ ကြမ္းယာစားသုံးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔အ တြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္း တစ္ခုပါ။ ဒီလုိအသိပညာေတြ မ်ားမ်ားေပးရပါမယ္’’ ဟု ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)ဌာေန ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာစတီဗင္ ေဂ်ာ့က တုိက္တြန္းသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ အမ်ိဳးသားဦးေရ ၁၀ သန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ႏွစ္သန္းခန္႔ ေန႔ စဥ္ကြမ္းယာစားသုံးေနသည္။

Top News