ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္တြင္ လက္ေဗြဖတ္စနစ္ပါဝင္ေသာ Vivo X21 စမတ္ဖုန္း စတင္မိတ္ဆက္

 ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ တြင္ လက္ေဗြဖတ္စနစ္ ပါဝင္ ေသာ X21 စမတ္ဖုန္းကို တ႐ုတ္ ဖုန္းကုမၸဏီ Vivo က စင္ကာပူႏိုင္ငံ ၌ မိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွတြင္ X21 စမတ္ဖုန္း ေရာင္းခ်သည့္ ပထမဆံုးေစ်း ကြက္ျဖစ္ၿပီး ယင္းဖုန္းကို ၇၉၉ ေဒၚလာျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။


၆ ဒသမ ၂၈ လက္မအက်ယ္  ရွိ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ လက္ ေဗြဖတ္စနစ္သေကၤတ ထည့္ သြင္းေပးထားသည္မွာ X21 စမတ္ဖုန္း၏ အထူးျခားဆံုးအ ခ်က္ျဖစ္သည္။ အျခားဖုန္းမ်ား တြင္ လက္ေဗြဖတ္ စနစ္ကို ဖုန္း ကိုယ္ထည္ေနာက္ဘက္ (သို႔မ ဟုတ္) ဖုန္းမွန္ေအာက္ဘက္နား တြင္ ထည့္သြင္းေပးထားေလ့ရွိ သည္။

X21 စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူ မ်ားအေနျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ လက္ေဗြဖတ္သေကၤတကို ထိ႐ံု ျဖင့္ ဖုန္းဖြင့္ႏိုင္သလို မ်က္ႏွာျပ႐ံု  ျဖင့္လည္း ဖြင့္ႏုိင္သည္။ X21 စ မတ္ဖုန္းသည္ Vivo X20 Plus UD စမတ္ဖုန္းၿပီးလွ်င္ ဖုန္းမွန္ မ်က္ႏွာ ျပင္ေပၚတြင္ လက္ေဗြ ဖတ္စနစ္ သေကၤတ ထည့္သြင္း ေပးထားသည့္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ျဖစ္သည္။

‘‘အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ မတူျခားနားတဲ့ဖုန္းအသံုးျပဳမႈအ ေတြ႕အႀကံဳရရွိေစဖို႔ ဉာဏ္ရည္တု (AI) နဲ႔အတူ ဖုန္းမွန္မ်က္ႏွာျပင္ ေပၚမွာ ကမၻာ့ပထမဆံုးလက္ေဗြ ဖတ္စနစ္ပါဝင္တဲ့ X21 စမတ္ဖုန္း ကို ေရာင္းခ်ရလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်နပ္မိပါတယ္’’ ဟု စင္ကာပူ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ Vivo အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာလ်ဴေဟာင္ ဘင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ Vivo သည္ စင္ ကာပူႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၎တို႔၏ ဂီတ သံတမန္အျဖစ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ သား ေတးေရးဆရာႏွင့္ အဆို ေတာ္ နာသန္ဟာတိုနီအား ခန္႔ အပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ သည္။

-Ref:Straitstimes.com တ