ႏုိင္ငံပုိင္ဟုိတယ္ႏွင့္ အေဆာက္အအုံေျခာက္ခု ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေႂကြးက်န္က်ပ္သန္း ၂,၄၀၀ ေက်ာ္အတြက္ တရားစြဲမည္

ႏုိင္ငံပုိင္ဟုိတယ္ႏွင့္ အေဆာက္အအုံေျခာက္ခုငွားရမ္း လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ငွားရမ္းခေႂကြး က်န္ က်ပ္သန္း ၂,၄၀၀ ေက်ာ္ ရရွိရန္ တရားစြဲဆိုေတာင္းခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ၂၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ငွားရမ္းခ ေႂကြးက်န္မ်ားႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ဟုိတယ္ႏွင့္အေဆာက္အအုံမ်ား သည္ လက္ခုပ္ကုန္း၊ က်ိဳက္ထုိ၊ Imperial Jade ၊ နန္းၿမိဳင္၊ သီရိၿမိဳင္ဟုိတယ္ႏွင့္ Myanmar Shopping Mall အေဆာက္အအုံ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထား သည္။

ယင္းႏုိင္ငံပုိင္ဟုိတယ္ႏွင့္ အေဆာက္အအုံ ေျခာက္ခုကုိ ၂၀၁၂ ကစတင္ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ငွား ရမ္းသည့္သက္တမ္းအေနျဖင့္ ၁၅ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားကာသတ္ မွတ္ထားသည့္ငွားရမ္းခအတိုင္း ေပးသြင္းျခင္းမရွိသျဖင့္ ခံ၀န္ ကတိလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းႏွင့္ ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိပါက စာခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းကာ ဥပေဒအတိုင္း တရားစြဲႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံတစ္ ၀န္းတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ဟုိတယ္ ႏွင့္ အေဆာက္အအုံ ၂၃ ခုကုိ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားငွား ရမ္းထားသည္။ ယင္းအနက္အ ေဆာက္အအုံေျခာက္ခုကုိ ငွား ရမ္းထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ က်ပ္ ၂,၄၃၁ ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ေငြမ်ား ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေစရန္ ခံ၀န္ကတိ မေပးႏုိင္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ စာခ်ဳပ္ရပ္စဲကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိ တယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ ဟုိတယ္ႏွင့္လုိင္စင္ႀကီးၾကပ္ ေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးမ်ိဳး ၀င္းၫြန္႔က ေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ျဖစ္တဲ့အ တြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ လည္း ၀န္ခံကတိေတြလုပ္ထား တယ္။ ၀န္ခံကတိလည္း မေပးႏုိင္ ေတာ့ဘူး။ ေပးထားတဲ့အာမခံ စေပၚေငြနဲ႔လည္း မကာမိေတာ့ ဘူးဆုိရင္ေတာ့ စာခ်ဳပ္ရပ္စဲဖုိ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ရသင့္တဲ့ေႂကြးက်န္ ေငြေတြ ျပန္ရဖုိ႔ဆက္ၿပီးလုပ္ရမွာ ေပါ့’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ငွားရမ္းခေႂကြးက်န္ေပး ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအား ေပးသြင္းထား သည့္ အာမခံစေပၚေငြထက္ ပုိမုိ မ်ားေနေသာ ဟုိတယ္ႏွင့္အ ေဆာက္အအုံမ်ားကုိ စာခ်ဳပ္ရပ္ စဲ၍ ေႂကြးက်န္မ်ားရရွိေစရန္ ဥပ ေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆုိရန္ေဆာင္ ရြက္ေနသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ပါရွိသည္။

‘‘အရင္ေႂကြးက်န္ေတြ အ ရမ္းမ်ားလာတဲ့အျပင္  သူတို႔တင္ ထားတဲ့အာမခံစေပၚေငြထက္ ေက်ာ္လာတဲ့အတြက္ စာေတြနဲ႔ပုိ႔ ၿပီးအေၾကာင္းၾကားတယ္။ အခု ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေျခာက္လုံးက ေတာ့ တခ်ိဳ႕လည္း ၀န္ခံကတိေပး ထားတယ္။ မဆပ္ေသးတာေပါ့။ အဲဒီလုိ ကတိလည္းမေပးႏုိင္ဘူး၊ အေႂကြးလည္း တအားမ်ားေန တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဥပေဒအတိုင္း ဆက္လုပ္သြားရမွာပါ’’ ဟု ဦးမ်ိဳး ၀င္းၫြန္႔က ေျပာသည္။