အထုပ္ကေလးဆရာေတာ္ ေဟာေျပာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးဌာနသတင္းထုတ္ျပန္

အထုပ္ကေလးဆရာ ေတာ္ ဘဒၵႏၲပ႑၀ံသ၏ ေဟာ ေျပာမႈမ်ားသည္ ေထရ၀ါဒပိဋ ကတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိ သျဖင့္ ဆက္လက္ေဟာေျပာျခင္း မျပဳရန္ ၀န္ခံကတိေရးထိုးထားၿပီး ခ်ဳိးေဖာက္ပါက တည္ဆဲဥပေဒ အရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္ တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေသာ အထုပ္ကေလး ဆရာေတာ္၏ ေဟာေျပာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယကအဖြဲ႕ (ေရႊက်င္)က ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ မရွိ၍ ေဟာေျပာျခင္းမျပဳရန္ ဧၿပီ ၁၂ ရက္တြင္ ၾသ၀ါဒေပးခဲ့သည္။

မလိုက္နာပါက သံဃာ့အဖြဲ႕ အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံၾသ၀ါဒေပးခဲ့ ၿပီး အထုပ္ကေလးဆရာေတာ္က လည္း ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႕ ၏ ၾသ၀ါဒကို လိုက္နာမည္ဟု ၀န္ ခံကတိျပဳေၾကာင္း  သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဗုဒၶဂုဏ္ရည္သာသနာေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာ မ်က္ႏွာတြင္ မတ္လ ၂၅ ရက္က ‘အထုပ္ကေလးဆရာေတာ္ေျပာ တဲ့ ဓမၼ’ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႐ုပ္သံမွတ္ တမ္း ေျခာက္ပိုင္းကို  ေဖာ္ျပရာ အထုပ္ကေလးဆရာေတာ္က ‘‘သစၥာအသိနဲ႔ အကုန္သိသြားၿပီဆို ရင္ေတာ့ ဒီအ႐ုပ္မ်ဳိးစံုေတြမေျပာ ပါနဲ႔ ဘုရားေစတီခြၽန္ခြၽန္ႀကီးေတြ ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္ကအစ ေ-်း တက္ပါလည္းရပါတယ္’’ဟု မိန္႔ ၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔မိန္႔ၾကားမႈအေပၚ သံ ဃာေတာ္အခ်ဳိ႕အပါအ၀င္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္အသံုးျပဳသူ မ်ားက ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိသည္။ ထို႔ အျပင္ အထုပ္ကေလးဆရာေတာ္ က ‘‘ကိုယ္ရဲ႕ ေဖာက္ျပန္မႈတရား ကိုပဲ ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ သဒၶါထား၊ ၀ီရိ ယထားၿပီးေတာ့ နင္လား၊ ငါလား ႀကိဳးစားသြားရင္ ဒီခြၽန္ခြၽန္ဘုရား ႀကီးေတာင္မွ ရွိမခိုးေတာ့ပါဘူး’’ ဟုလည္း အထက္ပါ႐ုပ္သံဖိုင္ မ်ားအတြင္း မိန္႔ၾကားသည္။

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ က်ဳိက္စ ကိုင္းေက်းရြာ အထုပ္ကေလးရိပ္ သာ၏ ဦးစီးပဓာနအထုပ္ကေလး ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပ႑၀ံသသည္ ေရႊက်င္ဂိုဏ္း၀င္ သံဃာေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္ကာ သက္ေတာ္ (၆၀)၊ ၀ါေတာ္ (၂၉)၀ါရွိၿပီး ပရိယတၱိ စာေပမ်ား သင္ၾကားဖူးျခင္း  မရွိေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။