သႀကၤန္တြင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္

သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ကုန္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။


ေမာင္ေတာနယ္စပ္  ကုန္ သြယ္ေရး စခန္းသည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးစခန္း ႏွစ္ခုအနက္ ပို႔ကုန္အသာစီးရေနသည့္ စခန္းျဖစ္ၿပီး စစ္ေတြနယ္စပ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားယခင္ႏွစ္ထက္ ေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း ကုန္သြယ္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

‘‘နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ ငန္းက ပိတ္ရက္မရွိ ဖြင့္လွစ္ေပး ထားတာေၾကာင့္ သႀကၤန္ကာလ အတြင္းမွာလည္း ပံုမွန္အတိုင္းပဲ ဖြင့္ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္ သြယ္သူေတြအေနနဲ႔ သႀကၤန္ကာ လအတြင္းမွာ ကုန္သြယ္ခ်င္ရင္ ေတာ့ အခ်ိန္မေရြးလက္ခံေပး မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု အထက္ပါတာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။

သႀကၤန္ကာလအတြင္း နယ္ စပ္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုန္ သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရပ္နားထား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း ရွင္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

‘‘တစ္ႏွစ္မွာ သႀကၤန္ကာလ ေလာက္ေတာ့ နားရမွာေပါ့။ အဲဒီ ကာလမွာ ေဒသတြင္း ေရယာဥ္၊ သေဘၤာေတြလည္း နားၾကပါ တယ္’’ဟု ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ ဦး သိန္းေမာင္က ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ ေရထြက္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ ေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။