ေျမာက္ဦးပဋိပကၡ သႀကၤန္ၿပီးမွသာ စံုစမ္းေလ့လာေရးစတင္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေျမာက္ ဦးပဋိပကၡစံုစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ စံုစမ္းေလ့လာျခင္းလုပ္ ငန္းမ်ားကို သႀကၤန္ကာလၿပီးမွ သာ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕အတြင္းေရး မွဴး ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာသည္။

ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀း က်င္းပေနသျဖင့္ ကြင္းဆင္းစံုစမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္မေျပသျဖင့္ သႀကၤန္ကာလၿပီးမွသာ ကြင္းဆင္းေလ့လာရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ယင္းအဖြဲ႕၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရၿပီး လာမည့္ ေမလအတြင္း တင္သြင္းႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာသည္။


 ‘‘မၾကာပါဘူး။ ေမလမွာ လႊတ္ေတာ္ေခၚဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီခ်ိန္ ေလာက္မွာ တင္ႏုိင္မယ္ထင္ တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

 ယင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအ ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျဖစ္ စဥ္အၿပီးတြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရမည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား အမ်ားစုျပည့္စံုေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူစုလူေ၀းႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အၾကား အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ပစ္ ခတ္မႈေၾကာင့္ အရပ္သားခုနစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦးဒဏ္ရာရရွိကာ လူစုလူေ၀း၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၂၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အဖြဲ႕၀င္ ကိုးဦး ပါ၀င္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအ ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း အဖြဲ႕သည္ တရားမ၀င္ဟု ဆိုကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားျခင္းမျပဳရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။‘‘အဲဒါေတြက မဟုတ္ေတာ့ ဘူး။ ပ်က္သြားၿပီ။ ဒါက ဥပေဒနဲ႔ အညီ ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္လို႔’’ဟု ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာသည္။

ယခုအခါ အဆိုပါစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ‘ေျမာက္ဦးပဋိပကၡစံုစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕’ ဟု အမည္ေျပာင္းကာ ျပန္လည္ဖြဲ႕ စည္းထားသည္။

 ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ရခိုင္အမ်ဳိး သားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ငါးဦး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ တစ္ဦး၊ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ တစ္ဦးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္ မ်ားဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ႏွစ္ ဦးပါ၀င္သည္။

 အဆိုပါစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၇ အရ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္က ထုတ္ျပန္သည့္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇ ပုဒ္မခြဲ (က)တြင္ တိုင္း ေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူ မ်ဳိးမ်ားအေရးကို ေလ့လာတင္ျပ ႏုိင္ေစေရးလိုအပ္လွ်င္ေကာ္မတီႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

  ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ လြတ္လပ္ေသာ ျပင္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ စည္းစစ္ေဆးေပးရန္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ နယ္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္ စားျပဳေကာ္မတီႏွင့္ ပါတီအခ်ဳိ႕က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေတာင္း ဆိုထားသည္။