အေမရိကန္သံ႐ုံးပညာေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးေဒၚဇာနည္လြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

‘‘အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေအးဂ်င့္မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသင္ၾကားတဲ့ေက်ာင္းေတြအကုန္လံုးရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အမွန္ကန္ဆံုး၊ အတိက်ဆံုးေပးတာမ်ဳိးပါ’’
ေဒၚဇာနည္လြင္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းကစ၍ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္မ်ားသာမက ျပည္ပပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုပါ ေရြးခ်ယ္လာသည္။

ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ားတက္ေရာက္ရာတြင္ ျမန္မာေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူအမ်ားစု ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိသည့္ အခက္အခဲသည္ မိမိ၀ါသနာပါသည့္ ဘာသာရပ္ကို မည္သည့္တကၠသိုလ္၌ တက္ေရာက္မည္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈအားနည္းျခင္းျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြရျခင္းေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္စာရင္း၀င္တကၠသိုလ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳေတာ့သည့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္မိျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ ပညာသင္ယူမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ယင္းအခက္အခဲေျပလည္ေစရန္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ Education USA အဖြဲ႕အစည္းက ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Education USA အဖြဲ႕အစည္းမွ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရရွိႏုိင္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သံ႐ုံး၏ ပညာေရးဆိုင္ရာအႀကံေပး ေဒၚဇာနည္လြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

Education USA ဆိုတာ ဘယ္လို အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးပါလဲ။

Education USA ဆိုတာက ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၅ ႏုိင္ငံမွာရွိတယ္။ စင္တာေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ရန္ကုန္အေမရိကန္စင္တာနဲ႔ မႏၲေလး Jefferson Center မွာရွိတယ္။ အေမရိကန္မွာေက်ာင္းသြားတက္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ လမ္းၫႊန္ေပး တယ္။ အခမဲ့အႀကံေပးေဆြးေႏြး ေပးပါတယ္။ Education USA စ တာကေတာ့ ၂၀၁၃ ထဲမွာ ရန္ကုန္အေမရိကန္စင္တာမွာ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈစေပးတာပါ။ ၂၀၁၇ မွာ မႏၲေလးJefferson Center မွာစခဲ့တာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ ဒီအဖြဲ႕အစည္းက ဘယ္ လို၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးေနပါသ လဲ။

အေမရိကန္စင္တာမွာ လစဥ္Study in USA ဆိုတဲ့ Information Section အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသြား တက္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအ တြက္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားရမ လဲ၊ ဘယ္လိုစာေမးပြဲေတြေျဖဆို ထားရမလဲ၊ ဘာေတြႀကိဳၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ထားရမလဲဆိုတာေတြကို အခမဲ့လမ္းၫႊန္ေဆြးေႏြးေပးပါ တယ္။ လိုအပ္လို႔ရွိရင္ ေက်ာင္း သားေတြက တစ္ဦးခ်င္းလာၿပီး ေဆြးေႏြးလို႔ရပါတယ္။ ဘယ္လို အက္ေဆးမ်ဳိးေရးရမယ္ဆိုတာ မ်ဳိး၊ ေရးထားတဲ့ အက္ေဆးကို လည္း လာျပၿပီး ျပန္ၿပီးေတာ့ Feedback ေပးၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ ေက်ာင္း သားတစ္ဦးခ်င္းစီကို လမ္းၫႊန္ေပး ပါတယ္။ Education USA ကိုလာ တဲ့ ေက်ာင္းသားတိုင္းကို ကိုယ္နဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ေက်ာင္းကို ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္ရလဲဆိုတာ အႀကံေပး ေဆြးေႏြးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္လို ဘာသာရပ္မ်ဳိးကို သြားတက္သင့္ သလဲဆိုတာမ်ဳိး အႀကံေပးတယ္။ ေက်ာင္းအေၾကာင္း အရင္ေဆြး ေႏြးၿပီးေတာ့မွ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အ တြက္ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားရမယ္ ဆိုတာမ်ဳိး လမ္းၫႊန္ေပးတယ္။ ေက်ာင္းေလွ်ာက္တဲ့ Process မွာ လည္း အႀကံေပးတယ္။ ဗီဇာ ေလွ်ာက္တဲ့အထိ လိုအပ္တာေတြ ကို Guideline ေပးတယ္။ ဗီဇာရ သြားတဲ့ ေက်ာင္းသားကို အေမရိ ကန္မသြားခင္ Pre-departure Orientation လို႔ေခၚတဲ့ ဘယ္လို ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္သြားသင့္တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အ ႀကံျပဳေပးပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘာေၾကာင့္ ျပည္ပ ပညာေရးကို ေရြးခ်ယ္လာတယ္ လို႔ ထင္လဲ။ အေမရိကကို ဘာ ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္လာတယ္ထင္ပါ လဲ။

အဓိကကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ International School ေတြ လည္း မ်ားလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ International School ကို တက္ တဲ့ေက်ာင္းသားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တကၠသိုလ္ဆက္တက္လို႔မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ တျခားႏုိင္ငံျခားက ေက်ာင္းေတြကို  သြားတက္ရ တယ္။ အေမရိကန္ကေပးရတဲ့ ေစ်းနဲ႔တန္တဲ့ Quality Education ကို ရတာမ်ားတဲ့အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြေရြးခ်ယ္ လာၾကတယ္လို႔ ထင္တယ္။

အေမရိကကို ေက်ာင္းသြားတက္ တဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားတစ္ႏွစ္ကို ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္တိုးလာလား။

၂၀၁၃ မွာ အေမရိကန္မွာ ေက်ာင္းသြားတက္တဲ့ ေက်ာင္း သား ၆၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲရွိ တယ္။ ၂၀၁၆-၁၇ မွာ ေက်ာင္း သား ၁,၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိလာ ၿပီဆိုေတာ့  ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ေက်ာင္းသြားတက္တဲ့ ဦးေရက တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမ်ားလာ တယ္။ ၂၀၁၃ ကေန အခုထိ တစ္ ႏွစ္ကို ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းစီတိုးလာတဲ့ သေဘာေတြ႕ရတယ္။

ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြက အေမ ရိကန္တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဘယ္ ဘာသာရပ္ေတြ ေရြးခ်ယ္တက္ ေရာက္တာမ်ားလဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အင္ ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္နဲ႔ စီးပြားေရး ဘာသာရပ္ေတြကို စိတ္၀င္စားၾက တယ္။

Education USA ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈ ေတြကို ဘယ္လိုရယူႏုိင္လဲ။

မွတ္ပံုတင္ရွိတာနဲ႔ အေမရိ ကန္စင္တာကို လာလို႔ရပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ ပညာသင္ဖို႔ စိတ္ ၀င္စားသူတိုင္းကို အခမဲ့အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးေပးပါတယ္။ Education USA ဆိုတဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ ႏွာ ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္အခ်ိန္လာလို႔ရမလဲ ဆိုတာကို ႀကိဳတင္ Appointment ယူထားဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ တစ္ လကို လူ ၁၀၀ ေလာက္ေဆြးေႏြး ေပးတာမ်ဳိးရွိပါတယ္။

ဒီမွာက ျပည္ပပညာေရးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း ရွိ တယ္။ အဲဒီထဲမွာ Education USAကို ဘာေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္ လို႔ ထင္လဲ။

ကြၽန္မတို႔က အေမရိကန္ အစိုးရရဲ႕ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေအးဂ်င့္မဟုတ္တဲ့ အတြက္ ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိ ကန္ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသင္ ၾကားတဲ့ ေက်ာင္းေတြအကုန္လံုး ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အမွန္ကန္ဆံုး၊ အတိက်ဆံုးေပးတာမ်ဳိးပါ။ စိတ္၀င္စားတဲ့ ေက်ာင္း သားကို ဘယ္လိုေက်ာင္းရွာရလဲဆိုတဲ့ Guideline ကိုေပးပါတယ္။ အေမရိကန္မွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းေပါင္း ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕ သတင္းအခ်က္ အလက္ကို ေပးတာမ်ဳိးပါ။

ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာမ်ားရွိလား။

အေမရိကန္မွာ ေက်ာင္းသြားတက္ဖို႔ဟာ အရင္တုန္းက အရမ္း ခက္ခဲတယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ အခုက အဲဒီလိုအခက္အခဲေတြမရွိ ေအာင္ အေမရိကန္စင္တာဘက္ ကလည္း အခမဲ့အႀကံေပးေန တယ္။ ႀကိဳးစားရင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။