ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ထုတ္ျပန္ၿပီးပါက တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ ပိုမိုတားဆီးလာႏိုင္မည္ဟုဆို

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကို အစုိးရကအတည္ျပဳထုတ္ျပန္ၿပီးပါကသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္ျခင္းမ်ား ပိုမိုတားဆီးလာႏုိင္မည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။ 


မတ္လ ၂၉ရက္က ေနျပည္ ေတာ္  ပ်ဥ္းမနားရွိ ကန္ေတာ္မဂၤလာခန္းမအတြင္းသစ္ေတာဦးစီး ဌာနႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ (WCS) တို႔ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ ေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈတား ဆီးေရး ရွင္းလင္းေဟာေျပာပြဲတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

‘‘ႏုိင္ငံတကာ ေတာ႐ိုင္းတိရ စာၦန္နဲ႔  သဘာ၀အပင္မ်ား ကာ ကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔  ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေအာင္၊ ေနာက္ေခတ္နဲ႔ ဆီ ေလ်ာ္တဲ့ ဒဏ္ေၾကးေငြကိုလည္း တိုးျမႇင့္ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သုဥ္းေတာ့မယ့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္နဲ႔ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ မႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းကိစၥရပ္မ်ား ကိုလည္း ဒီဥပေဒအသစ္ထဲမွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္’’ ဟု သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္း ေရးဌာနသစ္ေတာဦးစီးဌာန လက္ ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ဆန္းက ဆိုသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားေသာ ယင္းဥပေဒ တြင္ အခန္း ၁၃ ခန္းႏွင့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၃ခုပါ၀င္သည္ဟု ဦး ေအာင္ဆန္းက ဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစိတ္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ႏို႕တိုက္သတၱ၀ါ ၂၅၂ မ်ိဳး၊ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၁,၀၉၆ မ်ိဳး၊ တြားသြားသတၱ၀ါ ၂၉၅ မ်ိဳး၊ ကုန္းေန ေရေနသတၱ၀ါ ၁၁၉ မ်ိဳးႏွင့္ ေရခ်ိဳ ေရငန္ငါးမ်ဳိးစိတ္ ၁,၀၉၈ မ်ိဳးရွိ သည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ျပဳစုေသာ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေတာဆင္ ႐ိုင္းမ်ား တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ေကာင္ ခန္႔ သတ္ျဖတ္ခံေနရသည့္ အျပင္ ဆင္စြယ္ႏွင့္ အစိတ္အပိုင္း၊ ၀က္၀ံအရွင္ႏွင့္ အစိတ္အပိုင္း၊ သင္းေခြခ်ပ္၊ လိပ္ႏွင့္သစ္ခြတို႔သည္ လည္းအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္မွတစ္ဆင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ‘‘အ ပင္ေတြမွာေတာ့ အမ်ားဆံုးက သစ္ခြအမႈေတြ ပါ၀င္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္’’  ဟု ဦးေအာင္ဆန္းက ေျပာသည္။ 

သစ္ေတာဦးစီးဌာန စာရင္း မ်ားအရ ၂၀၁၀မွ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါ ရီအထိ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ဖမ္းဆီးရရွိိမႈ ႏွစ္ရာခန္႔ ရွိၿပီးအပင္ႏွင့္ တိရစာၦန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ားတရား မ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူထားမႈ ၂၅၆ မႈရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

Top News