မူးယစ္ဥပေဒျပင္ဆင္မႈ အလုပ္ျဖစ္မလား

တစ္ကိုယ္ေရစာ ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားကို ေထာင္ခ်သည့္ ပုဒ္မကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားကို ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္မွ အကန္႔အသတ္မရွိ က်ခံေစရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတ ဒူတာတီ၏ ၾကမ္းၾကမ္း ရမ္းရမ္း မူးယစ္ ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ လူေထာင္ခ်ီေသဆံုးခဲ့ရကာ ေထာက္ခံသူတစ္ဖက္၊ ေဝဖန္သူတစ္ဖက္ျဖင့္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းျဖစ္္ခဲ့ ရသည္။ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံ ၏ အဆိုပါအခင္းအက်င္းကာလ၌ ပင္ ျမန္မာကလည္း မူးယစ္ေဆးတုိက္ဖ်က္မႈကို မတူညီသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္အ႐ိုးစြဲေနသည့္ ၁၉၉၃ မူးယစ္ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ျခင္းျဖင့္ျဖစ္သည္။

ထုိျပင္ဆင္ေသာ ဥပေဒမွာ မေရးဆြဲမီကတည္းက စိတ္ဝင္တ စားေစာင့္ၾကည့္ခံခဲ့ရသည္။ ဥပေဒထြက္လာသည့္အခါ ေဝဖန္မႈမ်ား၊ ႀကိဳဆိုလက္ခံၾကသူမ်ား လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားကို လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္သာ ေပးမည့္ အခ်က္အပါအဝင္ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးပမာဏမ်ား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ အဓိက ျငင္းခုံေဆြးေႏြးေနသည္။

မူးယစ္ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ေပါင္း ၃၀ ရွိသည့္အနက္ ပုဒ္မ ၂၀ ကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အစားထုိးျခင္း၊ စကားလံုးေျပာင္းလဲျခင္း စသည့္ အေသးစားျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ၿပီး သိသာစြာ ျပင္ဆင္ေသာ အခ်က္ေလးခ်က္ရွိခဲ့သည္။  ယင္း တို႔မွာ-

(၁) တစ္ကိုယ္ေရစာေဆးသံုး စြဲသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူၿပီး ေထာင္သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ ခ်ႏိုင္ သည့္ ပုဒ္မ ၁၅ ကို ပယ္ဖ်က္သည္။(၂) တစ္ကိုယ္ေရစာေဆး သံုးသည္ဟု သံသယရွိသူ၊ ေက်ာ္ ေစာသတင္းရွိသူကို ရဲက ဖမ္းဆီး ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ေဆးျဖတ္ေပး ရန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း သို႔ ေခၚေဆာင္သြားမည္။

(၃) မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူ သည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းတြင္ ေနထုိင္ရင္း သတ္မွတ္ စည္းကမ္းထပ္မံေဖာက္ဖ်က္ပါက တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္နာရီျဖင့္ သံုးလမွ တစ္ႏွစ္အထိ သက္ဆိုင္ရာ အႀကီး အကဲထံ အပ္ႏွံ၍ လူမႈေရးလုပ္ငန္း မ်ား (သတ္မွတ္ယူနီေဖာင္းျဖင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္းတံ တားမ်ား၊ ပန္းမန္စိုက္ပ်ိဳးသည္ မ်ား စသည္)အခေၾကးေငြမရဘဲ လုပ္ကိုင္ရမည္။

(၄) တစ္ကိုယ္ေရစာ လက္ ဝယ္ထားရွိမႈေဆးေျခာက္ပမာဏ ကို ၁၀၀ ဂရမ္သို႔ တိုးျမွင့္ေျပာင္း လဲလိုက္သည္။

ယင္းဥပေဒကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

ယခုဥပေဒသည္ ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္ သက္ေရာက္မႈမရွိသ ျဖင့္ ယခင္ျပစ္ဒဏ္က်ခံသူမ်ား၊ တရားရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားအတြက္ သက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဥပေဒအသက္ဝင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဖမ္းမိသူမ်ားသာ ယင္းဥပေဒႏွင့္ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္၏။

အဓိကေျပာင္းလဲေသာ အ ခ်က္ေလးခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္သူမ်ားရွိသလို ႀကိဳဆိုလက္ ခံၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

(၁) တစ္ကိုယ္ေရစာေဆးသံုးစြဲသူ မ်ားကို ေထာင္သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အ ထိ ခ်ႏုိင္သည့္ ပုဒ္မ ၁၅ ကို ပယ္ ဖ်က္ျခင္း

အဆုိပါပုဒ္မကို ပယ္ဖ်က္ ျခင္းေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္မေတြ႕ရွိ ပါက ဖမ္းဆီးခံရေတာ့မည္ မဟုတ္ ေပ။ထုိ႔ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲ႐ံု ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည္မဟုတ္ ဘဲ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိပါက ပုဒ္မ ၁၆ အရ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အထိ၊ ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳလွ်င္ ပုဒ္မ ၁၉(က) အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ အကန္႔အသတ္မရွိ က်ခံရ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘သံုးစြဲတဲ့ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိ တဲ့သူ ေတြ႕ရင္ လက္ဝယ္ေတြ႕တဲ့ သူ အေရးယူမယ္။ က်န္တဲ့လူေတြ အေရးမယူဘူး။ သံုးတယ္ဆိုတာ သိရင္ေတာ့ ကုသမႈခံယူရမွာပါ။ အေရးေတာ့ မယူဘူး’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္ နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕(ဗဟို)မွ ဒုတိယ ရဲမွဴးႀကီး ခိုင္စိုးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၁၅ ပယ္ဖ်က္ ျခင္းေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူ အေနျဖင့္ ေဆးေအာင္၊ မေအာင္ စစ္ေဆးရျခင္း၊ ေဆးေအာင္ေရး အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူ တို႔ကို လာဘ္ေငြေပးရမႈ စသည့္ ျပႆနာမ်ားရွိလာမည္ မဟုတ္ ေတာ့ေပ။


ေဆးေျခာက္အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − normlfl.org)

သို႔ေသာ္ တစ္ကိုယ္ေရစာ ေဆးသံုးမႈကိုသာ ပယ္ဖ်က္ၿပီး လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိမႈ ပုဒ္မ ၁၆ ကိုျပစ္ဒဏ္မေလွ်ာ့ခ်သျဖင့္ ေဝဖန္သူ မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ‘‘အရက္သမားကိုေတာ့ အရက္ပုလင္းနဲ႔ အတူတူေတြ႕ရမွာပဲေလ။ အဲဒါကို ၁၅ ပဲ ျဖဳတ္ၿပီး ၁၆ ကို အရင္အတုိင္းဆိုေတာ့ ဘာမွမထူးဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ လက္ဝယ္ဆိုတာ ရဲက ဆင္တဲ့ ေထာက္ေခ်ာက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပဲေလ။ ၁၆ ကို မျဖစ္မေန ေထာင္ခ်ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေတာ့ သူ႔ပစၥည္းဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္ဆိုတဲ့ တိက်တဲ့ စစ္ေဆးမႈ ဥပမာ လက္ေဗြစစ္တာမ်ိဳး လုပ္ေပး ႏိုင္ရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့’’ ဟု ခင္ပြန္းသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အထက္တန္းေရွ႕ ေန ဦးခင္ေဇာ္(မရမ္းကုန္း)ကမူ ပုဒ္မ ၁၆ အရ လက္ဝယ္ေတြ႕မႈ ျဖင့္ အဖမ္းမခံႏိုင္လွ်င္ လက္ဝယ္  မထားဖို႔သာ ရွိသည္ဟု မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။

ထိုပုဒ္မ ၁၆ မွာ ေဆးျဖန္႔သူ မ်ား၊ လက္ႀကီးသမားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ေလွ်ာ့စရာမလိုဟုလည္း ၎က သံုးသပ္သည္။

(၂) ေဆးသံုးသည္ဟု သံသယရွိ္ သူ၊ ေက်ာ္ေစာသတင္းရွိသူကို မဖမ္းဘဲ ေဆးျဖတ္ေပးမည္

အဆိုပါအခ်က္သည္ ယခုဥပ ေဒ၏ အႀကီးမားဆံုးအေျပာင္းအ လဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္လည္းျဖစ္ သည္။

လက္ဝယ္မေတြ႕ဘဲ ေဆးသံုး စြဲသည္ဟု ယူဆရသူကို ရဲက ဖမ္းဆီးမည္မဟုတ္ဘဲ ပုဒ္မ ၉ (ဃ) အရျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ေဆးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ရဲက ေခၚေဆာင္သည္ကို ျငင္းဆန္ပါက တရား႐ံုးအမိန္႔ျဖင့္ ထူေထာင္ေရး စခန္းတြင္ ေျခာက္လၾကာ ေနထုိင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးသည္ အေရးတႀကီး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္လာၿပီး စနစ္တက်လုပ္ႏုိင္ပါက မူးယစ္ေဆးစြဲသူ ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည့္ လမ္း စတစ္ခုလည္းျဖစ္လာသည္။

ဤတြင္ အမ်ားစု ေဝဖန္ၾက သည္က ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားကို မဖမ္းဆီးပါက ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားပို၍ မ်ား လာမည္ဟု ယူဆျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ တစ္ကိုယ္ေရ စာ လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္သာ ေပးျခင္း သည္ တိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ တြင္လည္း က်င့္သံုးေနၿပီး စိုးရိမ္စရာမလိုေၾကာင္း မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွ အၿငိမ္းစားရဲမွဴးႀကီး ဦးခမ္း ေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘သတင္းအခ်က္အလက္အ မွန္ေတြ၊ စနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ပညာေပးတဲ့စနစ္ေတြ ထူ ေထာင္ေလ့က်င့္လက္ေတြ႕က်င့္ သံုးရင္ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ပါ တယ္။ ဒီလိုလုပ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ Evidence Based သာဓကေတြ ရွိပါတယ္။ ပိုမသံုးလာပါဘူး။ မႈခင္းေတြလည္း က်ဆင္းလာတာ သက္ေသသာဓကေတြရွိပါတယ္။ ဒါေတြေလ့လာဖို႔၊ အတုယူဖို႔၊ က်င့္ သံုးဖို႔ လိုပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာ သည္။

မူးယစ္ေဆးစြဲ၍ မက္သဒုန္း အစားထိုး ေသာက္ေနရသည့္ ကိုဝင္းကိုကိုေဌးကမူ ေဆးျဖတ္ သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မည္မွ် အဆင့္ျမင့္ေအာင္ လုပ္ေစကာမူ ေဆးစြဲေနသူမ်ားတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္းက်င္ကို မဖန္တီးႏိုင္ပါ က မူးယစ္ႏြံအတြင္းမွ လူငယ္မ်ား ထြက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟုဆိုသည္။

‘‘ႀကိဳက္သေလာက္ ေကာင္း ေအာင္ျဖတ္။ ျပန္ထြက္လာလို႔ ေဆးက လြယ္လြယ္ရ၊ လူက လည္း အလုပ္အကိုင္မရွိဆို ဒါပဲ ျပန္သံုးမွာပဲ။ အခုလိုျဖစ္လာတာ ေတာ့ တစ္ခုအတြက္ေတာ့ ေက်း ဇူးတင္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြကို ေစတနာရွိရင္ လက္ႀကီးသမား ေတြ ျဖန္႔တဲ့လူေတြကိုသာ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ဖမ္းပါ’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ေထာင္ဒဏ္မခ်ဘဲ လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္သာေပးလွ်င္ မူး ယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ထူ ေထာင္ေရးစခန္းမ်ား၊ ေဆးျဖတ္ စခန္းမ်ားကိုသာ စုၿပံဳေရာက္လာ မည္ျဖစ္သည္။  ထိုအခါ ထူေထာင္ ေရးစခန္းမ်ား၊ ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား ကို ေသခ်ာၾကပ္မတ္စြာ ေဆာင္ ရြက္ရန္ အစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚမႈ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာ သူအခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ၾကသည္။

ထုိျပႆနာအတြက္ အစိုးရ မွ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာနလက္ေအာက္တြင္ ‘ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန’ဟူ၍  ဦးစီးဌာနတစ္ခုတိုးခ်ဲ႕ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားကို စီမံ ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု လူကယ္ျပန္ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာၾကားသည္။

(၃) မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ား ရပ္ ရြာအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ ရမည္

အဆိုပါအခ်က္သည္ အမ်ား စုသေဘာက်ေသာ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ၾကပ္မတ္မႈကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္အမွတ္ေပးရမည္ဟု ေလ့ လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

‘‘ေဆးျဖတ္တယ္ဆိုတာက စိတ္ကို ကုတာပါ။ ဒီလိုရပ္ရြာအ က်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ ခိုင္းတာက တစ္ပိုင္း၊ ၿပီးေတာ့ ကုသေရးမွာ လည္း ဒီလိုလုပ္ရတာဟာ လူေရွ႕ သူေရွ႕ အရွက္ခြဲတာမဟုတ္ဘူး။ လူမႈေရးအက်ိဳးျပဳေပးတာ စသည္ ျဖင့္ ရွင္းျပႏုိင္ရမွာေပါ့။ ဒီကိစၥက အက်ိဳးရွိမွာပါ’’ဟု မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ရန္ ကူညီေပးေနသည့္ ေဒါက္ တာမ်ိဳးေက်ာ္စြာဦးက ေျပာသည္။

ရပ္ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား ကို မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားသာမက ျပင္ပ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကလည္း ပူးေပါင္း ကူညီလုပ္ ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လူငယ္ အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ တိုင္ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားတြင္ အကူအညီေပးဖူးသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးဝင္း လိႈင္က ေျပာသည္။ ‘‘ေဆးစြဲေနတဲ့ သူခ်ည္းသက္သက္လုပ္ခိုင္းရင္ အုပ္စုလိုက္ ဟိုတစ္စု၊ ဒီတစ္စုနဲ႔ ဗ်ာ။ သူမ်ားကလည္း ခြဲျခားခြဲျခား ရွိမယ္ဆိုရင္ လုပ္ခ်င္မယ္မဟုတ္ ဘူး။ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြမွာလည္း သူတို႔ကို လုပ္အားေပးအေနနဲ႔ ေခၚၿပီး ကူညီခိုင္းတာမ်ိဳးျဖစ္သင့္ ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

(၄) လက္ဝယ္ထားရွိမႈ ေဆး ေျခာက္ပမာဏကို ၁၀၀ ဂရမ္သို႔ တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္း

ပုဒ္မ ၂၆ တြင္ ထည့္သြင္း ေသာ အဆိုပါအခ်က္သည္ ေျပာင္း လဲသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထူး ျခားေသာ အေျပာင္းအလဲမဟုတ္ ေၾကာင္း ေဆးေျခာက္သံုးစြဲသူမ်ား က ေျပာသည္။ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္မွာ ေရာင္းခ်ရန္အလို႔ငွာ လက္ဝယ္ ထားသည့္ ပမာဏကို ေဆးေျခာက္ ၂၅ ဂရမ္မွ ၁၀၀ ဂရမ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ေဆးေျခာက္ ၂၅ ဂရမ္ႏွင့္ အထက္ ဖမ္းဆီးမိလွ်င္ ေရာင္းခ်ရန္အလို႔ငွာ လက္ဝယ္ ထားရွိမႈပုဒ္မ ၁၉(က) အရ ဖမ္းဆီးႏိုင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ တစ္ သက္တစ္ကြၽန္းက်ခံႏိုင္သည္။ ၂၅ ဂရမ္ေအာက္မိလွ်င္ ပုဒ္မ ၁၆ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ၿပီး ေထာင္ ငါးႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ က်ခံႏိုင္သည္။

ယခုအခါ ထုိပမာဏကို ၁၀၀ ဂရမ္သို႔ ေျပာင္းခဲ့၍ ေဆးေျခာက္ ၁၀၀ ဂရမ္ေအာက္ ကိုင္ေဆာင္ လွ်င္ ပုဒ္မ ၁၆ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏုိင္သည္။ ၁၀၀ ဂရမ္ႏွင့္အ ထက္ ကိုင္ေဆာင္ထားလွ်င္ ေရာင္းခ်ရန္အလို႔ငွာ ကိုင္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၉(က) အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းက်ခံ ႏုိင္သည္။ ပမာဏကိုသာ ေျဖေလ်ာ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈကို ေျဖေလ်ာ့ေပး ျခင္းမရွိေပ။

သို႔ေသာ္ ေဆးေျခာက္ကို တစ္ကိုယ္ေရစာ လက္ဝယ္ထား လို႔ရသည္ဆိုေသာ ေကာလာဟလ မ်ားထြက္ေနေၾကာင္း ေဆးေျခာက္ သံုးစြဲသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ ‘‘ဥပ ေဒကိုလည္း ေသခ်ာမဖတ္၊ တာ ဝန္ရွိတဲ့သူေတြကလည္း မရွင္းျပ ေတာ့ ေဆးေျခာက္သံုးတဲ့ လူေတြ ကပဲ ၁၀၀ ဂရမ္ကိုင္ၿပီးသံုးရသလို လို ထင္ေနၾကတယ္။ အကုန္ျပႆ နာတက္ကုန္မယ္။ တစ္ခုမိလည္း ေထာင္က်မွာ၊ ႏွစ္ခုမိလည္း ေထာင္က်မွာ။ ဒံုရင္းက ဒံုရင္းပဲ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခုဥပေဒအတြက္ ျပည္သူ မ်ားက မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရသည့္ အေလ်ာက္ အမွန္တကယ္ျပ႒ာန္း ၿပီးသည့္အခါ အားမလိုအားမရျဖင့္ ေဝဖန္သူမ်ား မ်ားခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ယခုဥပေဒက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ သက္ေရာက္မႈမရွိ ျခင္းေၾကာင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရ သူမ်ားႏွင့္ ပုဒ္မတပ္တရားစြဲၿပီး သြားသူမ်ား အက်ံဳးမဝင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

‘‘ဥပေဒထုတ္ျပန္တဲ့ေန႔ (ဇန္ နဝါရီ ၁၄) ေနာက္ပိုင္း ဖမ္းတဲ့အမႈ ေတြကိုပဲ ဒီဥပေဒက သက္ေရာက္ မွာ။ ပုဒ္မ ၁၅ သံုးစြဲမႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္မခံ ရေတာ့ဘူးေပါ့။ အရင္အမႈရင္ဆုိင္ ေနရတဲ့ လူေတြက နဂိုပုဒ္မနဲ႔ပဲ အမိန္႔ခ်မွာ။ အဖမ္းခံရၿပီးသားလူ ေတြလည္း အဲဒီ ၁၅ နဲ႔ပဲ အမိန္႔ခ် မွာ’’ဟု မူးယစ္ေဆးမႈျဖင့္ အမႈရင္ ဆုိင္ေနရသည့္ ေဆြမ်ိဳးရွိသူ အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၁၅ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံၿပီး သားျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲ သူမ်ားကို စိစစ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ အလိုရွိေနသည္။ ‘‘ဥပေဒက ျပင္ၿပီးၿပီဆိုေတာ့ အထဲက လူေတြအ တြက္လည္း တစ္ခုခု စဥ္းစားေပး ေစခ်င္ပါတယ္’’ဟု ကိုဝင္းကိုကို ေဌးက ေျပာသည္။

အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးခင္ ေဇာ္(မရမ္းကုန္း)က တရားရင္ ဆုိင္ေနရသူမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ က်ၿပီးသားလူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒ ျပင္ၿပီးၿပီးျဖစ္၍ ယင္းအခ်က္ကို ေထာက္ျပၿပီး ဥပေဒျပင္ၿပီးျဖစ္၍ သက္ညႇာေပးရန္ အယူခံတက္ႏုိင္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။

ယခုအသစ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တစ္ ဖက္တြင္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးႏြံ အတြင္း နစ္ေနသည့္ လူငယ္မ်ား အတြက္ အေရြ႕တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ ေၾကာင္း ေလ့လာသူအမ်ားစုက သံုးသပ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယခု ျပင္ဆင္ေသာ မူးယစ္ဥပေဒ၏အသက္ သည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးျဖစ္ သည့္အေလ်ာက္ ေဆးစြဲေနသူမ်ား အတြက္ မွ်တမႈရွိေသာ ေစာင့္ ေရွာက္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္သည္။