ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အေရာင္းအဝယ္ေအးေန၍ ရွယ္ယာေရာင္းခ်ိန္ကို ေလးႀကိမ္အထိ တိုးျမႇင့္မည္

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီငါးခုတြင္ ရွယ္ ယာရွင္ သံုးသိန္းေက်ာ္ရွွိေသာ္ လည္း ရွယ္ယာဝယ္ေရာင္းလုပ္ သူ ေန႔စဥ္ လူဦးေရ ၃၀၀ ႏွင့္ ၅၀၀ ၾကားသာရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္စ ေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အႀကီးတန္းအမႈ ေဆာင္မန္ေနဂ်ာဦးသက္ထြန္းဦး က ေျပာသည္။

ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားအနက္ ရွယ္ယာဝယ္ေရာင္း  လုပ္ငန္း Trading Account (ရွယ္ယာဝယ္ ေရာင္းလုပ္သည့္ ဘဏ္စာရင္း) ဖြင့္ထားသူ ၃၃,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အဆိုပါပမာဏခန္႔သာ အေရာင္း အဝယ္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

 ‘‘အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ နည္းတာရယ္၊ စီးပြားေရးရာသီဥ တု မေကာင္းတာေၾကာင့္ ရွယ္ ယာဝယ္ေရာင္း လုပ္မယ့္သူနည္း တာပါ’’ ဟု ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္မႈ ျမင့္ တက္လာေစရန္ ရွယ္ယာေရာင္း ခ်ိန္ကို ႏွစ္ခ်ိန္အစား ေလးခ်ိန္အ ထိ တိုးျမႇင့္ေပးမည္ဟု ရန္ကုန္စ ေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ေၾကညာထား သည္။

လက္ရွိတြင္ စေတာ့ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်သည့္ အခ်ိန္ နံနက္ ၁၁ နာရီႏွင့္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီျဖစ္ၿပီး ယခုတိုးခ်ဲ႕မည့္အခ်ိန္သည္ နံနက္ ၁၀ နာရီ၊ ၁၁ နာရီ၊ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီႏွင့္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတို႔ျဖစ္ သည္။

‘‘ဒီဝယ္ေရာင္းလုပ္ေနတဲ့ သူ ေတြကို အႀကိမ္မ်ားမ်ား ထပ္တိုး မယ့္သေဘာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ဒါကစ ေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အေရာင္းအဝယ္ တက္လာမယ္ မထင္ဘူး။ ေစ်း ကြက္ထပ္ခ်ဲ႕တာလည္း မဟုတ္ ဘူး။ ရွိေနတာက ထပ္ညႇစ္ထုတ္ တာျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာဝယ္ထား သူ ဦးေဇာ္လင္းက ေျပာသည္။

 ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း သည္ လာမည့္ မတ္လ ၂၅ ရက္ တြင္ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းျပည့္မည္ျဖစ္ သည္။ လက္ရွိ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ငါးခုက ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ရွယ္ယာအေရာင္း အဝယ္ႏွင့္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းက် ဆင္းေနသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္္ခ်ိန္း စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ မတ္လတြင္ ရွယ္ယာတန္ ဖိုးက်ပ္ ၂၄ ဘီလီယံ ေက်ာ္ဖိုး အ ေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ က်ပ္သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ဖိုး အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

 ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ ရွယ္ယာဝယ္ေရာင္း  ျမင့္ တက္လာေစေရး ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စေတာ့ေစ်း ကြက္တြင္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ရန္ အစိုးရက စီစဥ္ေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က အြန္လိုင္းရွယ္ယာ ဝယ္ ေရာင္းစနစ္ကို အစိုးရက စီစဥ္ခဲ့ သည္။