ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမင့္ တစ္ေန႔တည္းမွာပင္ႏုတ္ထြက္ၿပီး သမၼတသစ္ျဖစ္လာရန္ ေရပန္းစား

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အတြင္း ပထမဆုံးအရပ္သား သမၼတျဖစ္ေသာ ဦးထင္ေက်ာ္ သည္ရာထူးသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ ရန္ကုိးရက္အလုိတြင္ အလုပ္တာ ၀န္မ်ားမွ အနားယူလုိ၍ႏုတ္ထြက္ ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က တရား၀င္ ေၾကညာသည္။

လာမည့္ဇူလုိင္တြင္ အသက္ (၇၂)ႏွစ္ျပည့္မည္ျဖစ္ေသာ ဦး ထင္ေက်ာ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္တစ္ ႏွစ္ခန္႔ကစတင္ကာ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခ်ိန္၌ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ဦးေဇာ္ ေဌးက ေျပာသည္။

လစ္လပ္သြားသည့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတရာထူးကုိ အလုပ္ လုပ္ရက္ခုနစ္ရက္အတြင္း ျဖည့္ စြက္ႏုိင္ေရး အေျခခံဥပေဒႏွင့္အ ညီဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေန ရာလစ္လပ္လွ်င္ ဒုတိယသမၼတ (၁)ဦးျမင့္ေဆြက ယာယီသမၼတ အျဖစ္တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ကာ ၎ သည္ ယမန္ေန႔ညေနတြင္ ေမာ္႐ုိ ကုိႏုိင္ငံမွ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာေလဆိပ္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏုတ္ထြက္၊ ဦး၀င္းျမင့္ သမၼတျဖစ္ရန္ေရပန္းစား

ဦးထင္ေက်ာ္သည္ သမၼတ တာ၀န္ကုိ ၇၂၁ ရက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ကာ ႏုတ္ထြက္သည့္ ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚအၿပီး နာ ရီပုိင္းအၾကာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဦး၀င္း ျမင့္ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္သုိ႔အသိေပးသည္။

ထုိ႔အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ ၀င္အသက္ ၆၆ ႏွစ္အရြယ္ ဦး၀င္းျမင့္က လစ္လပ္သြားေသာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေနရာအတြက္ ခန္႔အပ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာရပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္သည္။

‘‘တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ႐ုပ္လုံးေပၚ လာတာေပါ့ဗ်ာ။ သမၼတႀကီးဦး ထင္ေက်ာ္ကေတာ့ ႏုတ္ထြက္ သြားတယ္ေပါ့။ က်န္းမာေရး ေၾကာင့္လုိ႔ သေဘာေပါက္ပါ တယ္။ သူ႔ေနရာကုိ ဘယ္သူဆက္ ခံမလဲဆုိေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမင့္ လက္ခံဖုိ႔ရွိပါ တယ္’’ ဟု ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဗဟုိျပန္ၾကားေရးအတြင္းေရးမွဴး မုံရြာေအာင္ရွင္က ေျပာသည္။

လစ္လပ္သြားေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေနရာအတြက္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦး ထြန္းထြန္းဟိန္တို႔ ေရပန္းစားေန သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ကုိ ဦးစြာေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ၿပီးမွသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼ တရာထူးေနရာအတြက္ ဆက္ လက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သစ္ကုိ ယေန႔(မတ္လ ၂၂ ရက္) ျပဳလုပ္မည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀း၌ပင္ ေရြးခ်ယ္ရန္လ်ာထား သည္။

သမၼတသစ္ကုိ ဘယ္လုိေရြးခ်ယ္မလဲ

ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အစု အဖြဲ႕မွ သမၼတ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းခံရသူျဖစ္၍ ၎ေနရာအစားထုိးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕က ဒုတိယ သမၼတေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အာဏာရပါတီကုိယ္စား လွယ္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

‘‘႐ုံးဖြင့္ရက္ ခုနစ္ရက္အ တြင္းဆုိေတာ့ အျမန္ဆုံးေဆာင္ ရြက္သြားမွာပါပဲ’’ ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အ  ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလွမုိးက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕က ဒုတိယ သမၼတတစ္ဦး ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ၿပီးပါက လက္ရွိဒုတိယ သမၼတႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ ဒုတိယ သမၼတသံုးဦးအနက္ တစ္ဦးကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼ တအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရ မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံးရသူသည္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတအျဖစ္ လည္း ေကာင္း၊ ဒုတိယဆႏၵမဲအမ်ားဆုံး ရသူသည္ ဒုတိယသမၼတ(၁)အ ျဖစ္လည္းေကာင္း ဆႏၵမဲအနည္း ဆုံးရသူသည္ ဒုတိယသမၼတ(၂) အျဖစ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

သမၼတသစ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္းဦးထင္ေက်ာ္ကုိ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္သူအျဖစ္ျပည္ သူအမ်ားစုက သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း သမၼတတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္စဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူမ်ား ေက်နပ္အားရ ေလာက္သည့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးသူအျဖစ္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္အ ခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူအမ်ားစုက သုံးသပ္သည္။

‘‘သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေတာ့ လူေအးကုိး။ ဦး၀င္းျမင့္က ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းလာတယ္ဆုိေတာ့ မတူ တာေလးေတြ၊ ကြာဟခ်က္ေလး ေတြရွိတာေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္အျမင္နဲ႔ သာမန္ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ အျမင္နဲ႔ မတူၾကဘူးေလ။ ႏုိင္ငံကုိ စီမံခန္႔ ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ၊ ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေရးသ မားေတြရဲ႕အျမင္က ပုိၿပီးေတာ့ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွိတတ္ တယ္’’ ဟု ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ကုိယ္စားျပဳေက်ာက္ျဖဴအမတ္ ဦး ဘရွိန္ကေျပာသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ မိတၳီလာ ၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ေဒါက္တာေမာင္ သင္းကလည္း သမၼတဦးထင္ ေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ထက္ျမက္သည့္ ဦးေဆာင္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္၎ေန ရာတြင္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္လိမ့္ မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။

လက္ေတြ႕ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသ ဇာအာဏာသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၌ ျဖစ္တည္ေန၍ ထူးျခား သည့္သက္ေရာက္မႈ မရွိႏိုင္ေသာ္ လည္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ဦးဝင္းျမင့္က အတူပူးတြဲ ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးတင္ေမာင္ သန္းက သံုးသပ္သည္။

‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြကို ပိုၿပီး အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္လိမ့္မယ္ထင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဦးဝင္းျမင့္က သူ႔႐ံုး (ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ႐ံုး) ကို ဘယ္လိုဖြဲ႕ စည္းမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ ရမွာေပါ့’’ ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သည္ တိုင္းျပည္၏ အေရးႀကီး သည့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္တြင္ ဥကၠ႒တာဝန္ယူရ၍ ယင္းေကာ္မ ရွင္ေအာက္မွ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း မ်ားကို အေျပာင္းအလဲလုပ္လာ ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္ သန္းက ေအာက္ပါအတိုင္း ဥပမာေပးသည္။

‘‘ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခြဲ မႈေပါ့။ အစိုးရက သူသံုးမယ့္ ဘ႑ာေငြကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ် မယ့္ စနစ္ေတြကို ထူေထာင္မယ္ ဆိုရင္လည္း ထူေထာင္လို႔ရမယ့္ အခြင့္အလမ္းရွိမယ္’’။

အေရးပါသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနရာ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေနရာသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တို႔ကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ (Check and Balance) ျပဳလုပ္ ႏိုင္သည့္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနသည့္အျပင္ ဒုတိယလ ၃၀ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကေနရာကို ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္၍ လက္ရွိအေျပာင္းအလဲကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ေနသည္။

ယေန႔ (မတ္လ ၂၂ ရက္) က်င္းပမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဥကၠ႒ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း အစီအ စဥ္ပါဝင္ေန၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သစ္သည္ ယေန႔ပင္ သိရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယမန္ေန႔ကစ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ယမန္ေန႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအ ေဝးၿပီးခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၁၅ မိနစ္ ခန္႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး စည္းကမ္းရွိရွိႏွင့္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ေနထိုင္ရန္ မွာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ က ေျပာသည္။

‘‘(ဦးဝင္းျမင့္ ဘာေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္တယ္ဆိုတာ) မေျပာဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ပဲ ေျပာပါတယ္။ အစိုးရပိုင္းကပဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္မတို႔ကိုေတာ့ ဘာမွမေျပာပါဘူး’’ ဟု ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ေဒၚဇင္မာေအာင္က ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရာထူးအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ထားသူ ဦးတီခြန္ျမတ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္တို႔က ေရွ႕ဆံုးမွ ေရပန္းစားေနသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေနရာကို ဦးဝင္းျမင့္တာဝန္ယူစဥ္ က လႊတ္ေတာ္ကိုႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္ တြယ္ႏိုင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သျဖင့္ ဆက္ခံမည့္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

‘‘ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္လာမလဲဆို တာေတာ့ မသိေသးဘူး။ ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ ပါတီဝင္ေတြျဖစ္ တယ္။ ပါတီရဲ႕လမ္းၫႊန္မႈအရ ပါတီရဲ႕ဂိုက္လိုင္းအရ သြားရမွာ ျဖစ္တယ္’’ ဟု ပုလဲအမတ္ေဒၚခင္ စန္းလိႈင္က ေျပာသည္။

ကြတ္ခိုင္အမတ္ ဦးတီခြန္ ျမတ္သည္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲစဥ္ က ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎သည္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အေတြ႕အ ႀကံဳရွိထားသူလည္းျဖစ္သည္။

 ေနာင္ခ်ိဳအမတ္ ဦးထြန္း ထြန္းဟိန္သည္ လက္ရွိအာဏာရ ပါတီဝါစဥ္၌ အႀကီးအကဲပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး ထိုအခ်က္ကပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္လာရန္ ၎ကို ထင္ေၾကးေပးမႈ ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ကေတာ့ အင္န္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ဝါစဥ္ အရ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ျဖစ္ဖို႔ ေတာ္ ေတာ္ေလးနီးစပ္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ (အျခားကေန) ဥကၠ႒ ျဖစ္လာမယ္လို႔မထင္ဘူး။ ဦးထြန္း ထြန္းဟိန္ျဖစ္ဖို႔ မ်ားတယ္’’ ဟု ဒီခ်ဳပ္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ မံုရြာေအာင္ရွင္က ေျပာသည္။

အာဏာရပါတီ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ကြက္လပ္

လူထုေခါင္းေဆာင္  ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစုိးရအဖြဲ႕ အတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္တြင္ ပါတီ၏လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ျခင္း မျပဳရ၍ ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္ငါးဦး ပါ၀င္သည့္ အတြင္း ေရးမွဴးအဖြဲ႕ျဖင့္ ပါတီကုိ ထိန္း ေက်ာင္းခဲ့သည္။

ယင္းအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ ၀င္ငါးဦးတြင္ ဦး၀င္းျမင့္ကတစ္ဦး အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အကယ္၍ ၎ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာလွ်င္ ပါတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အလုိအေလ်ာက္ကင္းကြာရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အ တြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ သူဦး၀င္းထိန္ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ သုိ႔ ထြက္ခြာသြားကာပါတီ၌ဆက္ ရွိ၊ မရွိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း မရွိဘဲ ပေဟဠိခ်န္ထားခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ မၾကာမီက ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဩစ ေၾတးလ်ခရီးစဥ္တြင္ ဦး၀င္းထိန္ ႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ဦး၀င္း ထိန္ ျမန္မာျပည္ျပန္လာမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ဦး၀င္းျမင့္အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေနရာ လ်ာ ထား၍ ပါတီကုိထိန္းေက်ာင္းရန္ ဦး၀င္းထိန္ ျမန္မာျပည္ျပန္လာ မည္ဆုိသည့္သတင္းသည္ ပုိမုိခုိင္ မာလာသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိအမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ တည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိန္း၍သြားသည့္ မူ၀ါဒကုိ က်င့္သုံးေနသည္ဟု ယူ ဆေၾကာင္းႏွင့္ ဦး၀င္းျမင့္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက ျပႆနာရွိမည္မဟုတ္ဘဲ အတြင္း ေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးကုိ ထပ္မံ ခန္႔ထားႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့ လာသူဦးတင္ေမာင္သန္းက သုံး သပ္သည္။