မေလးရွားသို႔ ျမန္မာလုပ္သားေစလႊတ္မႈ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ေစ်းကြက္အားယူရဆဲဟုဆို

 မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားျပန္လည္ေစလႊတ္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္    ေဖေဖာ္၀ါရီအ တြင္း ျမန္မာအလုပ္သမား ၃၀၀ ေက်ာ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈရွိခဲ့ ေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကား ေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါအေရအတြက္မွာ ယခင္ခြင့္ျပဳခဲ့စဥ္က သြားေရာက္ သည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ အဆ ၁၀ ဆေက်ာ္ကြာျခားေန၍ မေလးရွားလုပ္သားေစ်းကြက္အေျခအ ေနသည္ အားယူေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီအခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ လုပ္သားေစလႊတ္မႈမရပ္ဆိုင္းမီက တစ္လလွ်င္ လုပ္သား ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ပံုမွန္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အခုက မေလးရွားေစ်း ကြက္က အားယူေနရဆဲအေျခအ ေနမွာရွိေနတာေပါ့။ ေဖေဖာ္၀ါရီ လထဲမွာဆိုရင္ အလုပ္သမားအ သစ္ထက္ကို အရင္က်ထားၿပီးတဲ့ လူေဟာင္းေတြပဲ အထြက္မ်ားခဲ့ တာ။ ဒါေၾကာင့္ ျပန္ၿပီးအလုပ္သ မားေစလႊတ္ခြင့္ျပဳၿပီဆိုေပမယ့္ ဒီလပိုင္းအတြင္းေတြမွာ လူသစ္ သြားေရာက္မႈက နည္းတာလို႔ယူ ဆလို႔ရတယ္’’ဟု ျပည္ပအလုပ္အ ကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း ရွင္ ဦးသန္းထြဋ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိုးရက မေလးရွား ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ ကိုင္ျခင္းကို ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ၿပီး ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကစ၍ ျပန္ လည္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္ သမားေစလႊတ္ခြင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာရပ္ဆိုင္းထားေသာ္လည္း ထိုသို႔ရပ္ဆိုင္းသည့္ ေၾကညာခ်က္မထြက္မီကတည္းက သြားေရာက္ခြင့္ရရွိိၿပီးသူမ်ားကို  ဆက္လက္သြားေရာက္   လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းသို႔သြားေရာက္ခြင့္ရ ေသာ လက္က်န္အလုပ္သမား မ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ ဦးေရ ၁၀၀ မွ ၃၀၀ ခန္႔အထိ ပံုမွန္သြားေရာက္ မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါဦးစီးဌာန၏ လအလိုက္ထုတ္ျပန္ခ်က္စာ ရင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေစ လႊတ္ခြင့္ျပဳခ်ိန္တြင္ မေလးရွား ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈ သိသိသာသာတိုးတက္မႈမရွိေသး ေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီအခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။

ယင္းႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ တရား၀င္ေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္ေန သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း    အလုပ္ သမားၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

More in News Section