ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားႏုိင္ငံသား အသိပညာေပးျပပဲြ က်င္းပ

ျပပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေနေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး (ဓာတ္ပံု − ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း)

 တက္ႂကြလႈပ္ရွား ႏုိင္ငံသားအမည္ျဖင့္ အသိပညာ ေပးျပပဲြကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကန္ ေရွ႕ရပ္ကြက္ မိန္းလမ္းရွိ ပလက္ ေဖာင္းေပၚ၌ မတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ခင္းက်င္းျပသေနသည္။

အဆုိပါ ျပပဲြကုိ မတ္လ ၁၉ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ငါးရက္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဇလူငယ္စာၾကည့္တုိက္က ဦးေဆာင္စီစဥ္

က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇလူငယ္စာၾကည့္တုိက္ တာ၀န္ခံဦးရဲေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘လက္ရွိ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမုိ ကေရစီလမ္းကို သြားေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြ လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တုိင္းသူျပည္သားေတြ အားလုံးပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ပါ၀င္ တာမ်ဳိးေတြ စနစ္တက်ေတာင္းဆုိ တာမ်ဳိးေတြျဖစ္ေအာင္လို႔ တက္ ႂကြလႈပ္ရွားႏုိင္ငံသားဆိုတဲ့ ေခါင္း စဥ္နဲ႔လုပ္ေဆာင္တာပါ’’ဟု ဦးရဲ ေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းျပပဲြကုိ နံနက္မွ ညအထိ ငါးရက္တုိင္ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး ျပပဲြတြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားႏုိင္ငံ သားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ စာနာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပကြက္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဒီမုိကေရစီီႏွင့္သက္ဆုိင္ သည့္ ေျပာစကားမ်ားကို ဗီႏုိင္းမ်ားျဖင့္ ျပသထားသည္။

ျပပဲြၿပီးဆုံးပါက ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ၅၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဆိုပါ ျပပဲြကုိ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ဆက္လက္ ျပသမည္ဟု ဦးရဲေအာင္က ေျပာသည္။