ေဇကမၻာကုမၸဏီိက BOT စနစ္ျဖင့္လုပ္ခြင့္ ရထားေသာလမ္းပိုင္း ေမလေနာက္ဆံုး ျပဳျပင္ရန္ကတိျပဳထားဟုဆို

 ေဇကမၻာကုမၸဏီက BOT စနစ္ျဖင့္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထား သည့္ လမ္းပိုင္းကို ေမလကုန္တြင္ ေနာက္ဆံုးထားျပဳျပင္မည္ဟု ၀န္ ခံကတိျပဳထားၿပီး လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက လုပ္ကိုင္ခြင့္႐ုပ္ သိမ္းမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈ ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာ သည္။ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုး ရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီက ျပဳ လုပ္သည့္အစည္းအေ၀း၌ ေဇ ကမၻာကုမၸဏီဥကၠ႒က ၀န္ခံကတိ ျပဳထားသည္ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္ကဆိုသည္။ 

တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေနႏိုင္ဦး ကမတ္လ ၁၆ရက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ တြံ ေတး၊ ဒလ၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းၿခံ ကုန္းေလးၿမိဳ႕နယ္ဆက္သြယ္ထားေသာလမ္းကို  BOT  စနစ္ျဖင့္ ေလလံရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီက စာခ်ဳပ္ပါစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္း မ်ားႏွင့္အညီလမ္းမ်ားျပဳျပင္ျခင္၊ လမ္းမ်ားခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ကိုမည္သည့္ ကာလတြင္းအၿပီးေဆာင္ရြက္ေပး မည္ကိုသိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္း ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚနီလာ ေက်ာ္က ေျဖ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ 

‘‘လမ္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း လုပ္ငန္း မွာေတာ့ လမ္းပိုင္းအလိုက္လမ္း အက်ယ္အ၀န္းမ်ား မတူညီျခင္း၊ လမ္းပိုင္းအလိုက္ဆိုတာက လမ္း တိုးခ်ဲ႕တဲ့အခါမွာ ဒီလမ္းပိုင္းေတြ မွာျဖတ္သြားတဲ့ ကားအေရအ တြက္ ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ လမ္း အက်ယ္အ၀န္းသတ္မွတ္ရတဲ့အ တြက္ ေျမသားျပဳျပင္ရမယ့္ လုပ္ ငန္းမ်ားပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ ယခု ပြင့္လင္းရာသီအထိ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၀န္ခံက တိျပဳ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ကတိျပဳေျပာၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာျခင္းမရွိပါက BOT လုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းအား ႐ုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖ ၾကားအပ္ပါတယ္’’ ဟု ေဒၚနီလာ ေက်ာ္ကေျပာသည္။ 

အဆိုပါလမ္းပိုင္းမ်ားကို ေဇ ကမၻာကုမၸဏီက ၂၀၁၃ ေအာက္ တိုဘာကစ၍ BOT စနစ္ျဖင့္လုပ္ ကိုင္ခြင့္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ္ လည္း လမ္းပိုင္းျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ သျဖင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု ဦးေနႏိုင္ဦးက ဆိုသည္။ 

‘‘လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီအ ေနျဖင့္စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္းတိက်စြာ  လိုက္နာရန္္ အထူးပင္လိုအပ္ပါ တယ္’’ ဟု ၎က ေမးခြန္းေမးျမန္းစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

လိႈင္သာယာ-ေဒးဒရဲလမ္း ပိုင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ BOT စနစ္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဇကမၻာကုမၸဏီသည္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိဟု ဆိုကာ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ရက္အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ေမးခြန္း ထုတ္ခံထားရသည္။