အင္တာနက္တြင္ လူသိမ်ားသည့္ ေႁမြကၽြမ္းက်င္သူ ေႁမြေပါက္ခံရၿပီး ကြယ္လြန္

ေႁမြမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္ျပၿပီး လူသိထင္ရွားသည့္ မေလးရွား နုိင္ငံသားတစ္ဦး ေႁမြေပါက္ခံရ၍ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


မီးသတ္ဝန္ထမ္း တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ အဘူဇာရင္ ဟူစိန္သည္ ေႁမြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုင္ႏုိင္ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အထာနပ္လြန္းသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားသလို လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္လည္း ၎ႏွင့္ ေႁမြမ်ား ေဆာ့ကစားသည့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို လူအမ်ား ၾကည့္႐ႈေလ့ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုသီတင္းပတ္ အေစာပိုင္းကမူ ဟူစိန္မွာ ေႁမြေဟာက္တစ္ေကာင္ ေပါက္လုိက္သည့္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေဆး႐ံုသို႔ တင္ပို႔ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ရက္ပိုင္းမွ် အၾကာတြင္မူ ဟူစိန္သည္ အသက္ ၃၃ ႏွစ္ အရြယ္၌ ကြယ္လြန္သြားၿပီဟု ေဒသခံ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဟူစိန္သည္ ေႁမြတစ္ေကာင္ကို လုိက္လံ တာဝန္ယူ ဖမ္းဆီးခ်ိန္တြင္ ေႁမြေပါက္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေႁမြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔မည္ပံု ကိုင္တြယ္ရသည္ ဆိုျခင္းကို သင္ျပရသည့္ သင္တန္းဆရာ တာဝန္ကိုလည္း ယူထားသည္။

ဟူစိန္သည္ ေႁမြမ်ားကို ကိုင္တြယ္သည့္ စတန္႔ျပကြက္မ်ားေၾကာင့္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ လူသိမ်ားသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္က ေႁမြမ်ားကို ႏႈတ္ခမ္းခ်င္း ထိနမ္းသည့္ ျပကြက္မ်ားပင္ ျပဳလုပ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဟူစိန္ကို Snake Whispererဆိုေသာ ခ်စ္စႏိုး အမည္ျဖင့္ ပရိသတ္က ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။

ဟူစိန္သည္ ေႁမြမ်ားႏွင္ ပတ္သက္၍ အစြဲႀကီးသူဟု ဆိုႏုိင္ၿပီး ေႁမြမ်ား၏ ဓေလ့သဘာဝကို ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ေနအိမ္၌ပင္ ထားရွိ ေမြးျမဴထားသည္။ ၎က “အရင္က ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေႁမြတစ္ေကာင္ တြဲ႐ိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုကို ၾကည့္ၿပီး ေႁမြနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ လက္ထပ္ထားပါတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းတုေတြေတာင္ ထြက္ခဲ့ေသးတယ္”ဟုလည္း မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

အဆိုပါ သတင္းတု တြင္က်ယ္လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားျခင္းကလည္း ဟူစိန္ကို လူသိပိုမ်ားေစသည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းသတင္းကို Daily Mailႏွင့္ Daily Mirror အစရွိေသာ သတင္းဌာနႀကီးမ်ားကပါ ထပ္ဆင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Washington Post