တြံေတးရွိ ေျမဧက ၅၀၀ တြင္ ငါး၊ ပုစြန္ ေမြးျမဴေရး အေအးခန္းစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္မည္

ရန္ကုန္ - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက ၅၀၀ ေပၚတြင္ အေအးခန္းစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တင္ျပထားေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္း၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ားမွ ထြက္ရွိလာသည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ရန္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဧကတစ္ေသာင္းခန္႔ေပၚတြင္ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစိုးရက ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ‘‘တင္ျပထားတာေတြကို တုိင္းအစိုးရကေန ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဆီတစ္ဆင့္ တင္ေပးၿပီးပါၿပီ။ အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ သေဘာတူမွာပါပဲ။ ကုန္ေခ်ာထုတ္ဖို႔၊ အေအးခန္းစက္႐ုံေတြတည္ေထာင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ကာလတိုစီမံကိန္း သံုးႏွစ္တာအတြင္း ဒါေလးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔၊ လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ ထပ္တင္ျပဖို႔ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ညႇိႏိႈင္းထားတာေတြရွိပါတယ္’’ဟု ဦးထြန္း၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။