ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီတစ္ခုက ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ တန္ စက္႐ံုႏွစ္ခုတည္ေဆာက္ၿပီး တံခါးေပါင္မ်ား ထုတ္လုပ္မည္

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ Eurowindow ကုမၸဏီက ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ တန္ စက္႐ံုႏွစ္႐ံုေဆာက္လုပ္ၿပီး တံခါးေပါင္မ်ား ထုတ္လုပ္မည္ ဟု ယင္းကုမၸဏီအႀကီးအကဲ Mr. Nguyen Canh Hong က ေျပာ သည္။

အဆိုပါကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာ အမ်ားစုကို ၂၀၁၆ တြင္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံရွိ Bunka Shutter ေဆာက္ လုပ္ေရးကုမၸဏီက ဝယ္ယူၿပီး ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ ထြင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္  သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ Super Hotel စီမံကိန္းအတြက္ သစ္သားတံခါး ႏွင့္ အလူမီနီယံတံခါးမ်ား ေရာင္း ခ်ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေစ်း ကြက္ေကာင္းမြန္သျဖင့္ စက္႐ံု ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း Mr.Nguyen Canh Hong က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ေစ်းကြက္တည္ေဆာက္ၿပီး ေစ်းကြက္ရလာရင္ စက္႐ံုတည္ ေဆာက္သြားမယ္’’ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ပထမဆံုး စက္႐ံုကို ၂၀၁၉ တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းမွ သန္း ၂၀ ၾကား ကုန္က်ခံ၍ တည္ ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဒုတိယ ေျမာက္စက္႐ံုကို ကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေက်ာ္မွ သန္း ၁၀၀ၾကား အသံုးျပဳမည္ဟု အထက္ပါ ကုမၸဏီ အႀကီးအကဲက ေျပာ သည္။ စက္႐ံုတည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာကို စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနၿပီး ရန္ကုန္ တိုင္းအတြင္း တည္ေဆာက္မည္ ဟု ၎ကေျပာသည္။ အဆိုပါ စက္႐ံုမ်ားသည္ တံခါးရြက္မ်ား၊ တံခါးေပါင္မ်ားႏွင့္ အျခား ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ ေရးက႑သည္ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာျခင္း ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စဥ္းစားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္ နမ္သံ႐ံုး ကုန္သြယ္ေရးအတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီ တြင္ ဂ်ပန္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸ ဏီက ရွယ္ယာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆုိင္ၿပီး လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီး ယားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ ထြင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။