ဘားအံေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစက္႐ံုစီမံကိန္း ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာ

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ထုိင္းကုမၸဏီတစ္ ခုက တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေန သည့္ မဂၢါဝပ္ ၁,၂၈၀ ထုတ္လုပ္ မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္ အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းသည္ ႏုိင္ ငံအတြက္ လုပ္ရန္မလိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္၍ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာန ဝန္ႀကီး႐ံုးတြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ဝန္ႀကီးက အထက္ ပါေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္းအ   ေပၚ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာၾကားသည္။

‘‘ေရအားေတြ အမ်ားႀကီး။ တျခားလုပ္စရာေတြလည္း အမ်ား ႀကီးပါ။ ဒါ (ေက်ာက္မီးေသြး)လုပ္ မွ လွ်ပ္စစ္ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ အခုလုပ္ထားတဲ့ မဂၢါဝပ္ ၃,၀၀၀ ကလည္း ေတာ္ေတာ္ဖူလံု ေနပါၿပီ’’ ဟု ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာ သည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားထုတ္လုပ္ရန္ ေရအား၊ ေန ေရာင္ျခည္ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ မ်ား ရွိေနၿပီး ယင္းတို႔မွ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူျခင္း ကုန္စင္မွသာ အျခားစြမ္းအင္ကို စဥ္းစားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းတို႔မကုန္မခ်င္း ေက်ာက္မီး ေသြးအပါအဝင္ အျခားစြမ္းအင္ တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ နယ္ ဝတ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ TTCL (Toyo Thai Company Limited) ကုမၸဏီ ဂ်ပန္နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ ကန္ေဒၚလာ သံုးဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ ေက်ာက္မီး ေသြးေလာင္စာသံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္း တည္ ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို ကရင္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ၂၀၁၇ အ တြင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ယင္းစီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ၁,၂၈၀ မဂၢါဝပ္ထုတ္ လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ႏွစ္လယ္က စ၍ လ ၃၀ အတြင္း ဆန္းစစ္ေလ့ လာရန္ႏွင့္ ၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၀ အတြင္း စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ဟု ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ထား သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဆင့္ ပထမဦးဆံုးခြင့္ျပဳ သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျပည္နယ္အစိုးရက မဂၢါဝပ္ ၅၀ သာ ခြင့္ျပဳႏုိင္ၿပီး ယခုစီမံကိန္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိစီမံ ကိန္းကို ေဒသခံမ်ားက သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မည္ဟု ဆို ကာ ကန္႔ကြက္ေနသည္။