ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္

 ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမာင္ေတာေဒသ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲၿမိဳ႕ရွိ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားအနီးတြင္ မတ္လ ၁၆ ရက္က  ျပဳလုပ္ၿပီး နယ္စပ္မိုင္တိုင္အမွတ္ (၅၅) ႏွင့္ (၅၆) ၾကားတြင္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား တစ္ဦး မိုင္းထိဒဏ္ရာရမႈ အပါအ ဝင္ ေလွပ်က္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား ငါးဦးလႊဲေျပာင္းေပးေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဦးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ အဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရသတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ယမန္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံညႇိ ႏိႈင္း၍ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ ေျပးညီသတင္းညႇိႏႈိင္းဖလွယ္ႏိုင္ ေရး၊ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ ျပသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေလာင္း ဒံုေက်းရြာမွ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားတစ္ ဦး မတ္လ ၁၄ ရက္က နယ္စပ္ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၅၅) ႏွင့္ (၅၆) အ ၾကား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ ျခမ္း၌ မိုင္းနင္းမိေပါက္ကြဲခဲ့သျဖင့္ ညာေျခခ်င္းဝတ္ ျပတ္ရွဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၁ ရက္က ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ ဝင္ ၁၅ ဦးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ ျခားေစာင့္တပ္မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးတို႔သည္ နယ္စပ္မုိင္တိုင္အမွတ္ (၃၁) မွ (၃၄) အထိ ပူးေပါင္းကင္း လွည့္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ေရး ေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ ျပန္ထားသည္။

More in News Section