ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနသည့္ ေျခလွမ္းဟု AAPP​ ႐ႈျမင္

ၿငိမ္းစုစီဥပေဒၾကမ္းကို မတ္လ ၅ ရက္က ရန္ကုန္တြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကုိ ျပင္ ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းသည္ ဒီမုိ ကေရစီနည္းက်ေရြးေကာက္ထား ေသာ အစိုးရအတြက္ေနာက္ျပန္ ဆုတ္ေနသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(AAPP)က ႐ႈျမင္သည္။


ၿငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ အဆုိျပဳထားေသာျပင္ဆင္ျဖည့္ စြက္ခ်က္မ်ားသည္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပမႈအတြက္တင္းက်ပ္ ေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ တကာစံခ်ိန္၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ဆန္႔ က်င္ေနေၾကာင္း AAPP ၏ယမန္ ေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

‘‘အစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံသား မ်ားရဲ႕ အေျခခံက်တဲ့အခြင့္အေရး ေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ဒီဥပ ေဒရဲ႕ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ေတြကုိ ျပင္ ဆင္ျဖည့္စြက္ဖုိ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ ေဆာင္ဖုိ႔နဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ နားေထာင္သင့္တယ္လုိ႔ တိုက္ တြန္းခ်င္တာပါ’’ ဟု AAPP ေျပာ ေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းျပသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီ တန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ႏႈတ္ ဆိတ္ မသြားေစသင့္ေၾကာင္း AAPP ကအႀကံျပဳၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္သည့္ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ရွိမေနသင့္ ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီအထိ လက္ရွိၿငိမ္းစုစီဥပေဒနဲ႔ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရတဲ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူေတြ တစ္လကုိဆယ္ဂဏန္း ခန္႔ရွိပါတယ္။ ရွင္းလင္းမႈမရွိတဲ့ ဒီဥပေဒနဲ႔ႏုိင္ငံသားေတြကုိ တရား စြဲတာ၊ ဖမ္းဆီးတာေတြမျဖစ္သင့္ ဘူး။ ေျပာင္းလဲမယ္ဆုိရင္လည္း ဖိႏွိပ္တဲ့ဥပေဒတစ္ရပ္ မျဖစ္ဖုိ႔အ တြက္ အေကာင္းဘက္ကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔အတြက္ေသခ်ာ သုံးသပ္သင့္ တယ္’’ ဟု AAPP ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ကေျပာ သည္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းအတြင္း ၂၀၁၆ တြင္ ၿငိမ္းစု စီဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရာတြင္ ဆႏၵျပရန္ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံရန္ မလုိျခင္းအပါအ၀င္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား က ေထာက္ခံခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကုိမူ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လြဲေခ်ာ္ေန ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္အမတ္အခ်ိဳ႕အပါ အ၀င္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသုေတသီမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္ထား သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္အတည္ျပဳခ်ိန္ တြင္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ တပ္မ ေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအ ပါအ၀င္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားရွိခဲ့ သည္။ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္ ခ်က္အရ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာ၌ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ကုန္က်ခံရ မည့္ပုဂၢိဳလ္(သုိ႔မဟုတ္)အဖြဲ႕ရွိပါ က အမည္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္ စာအျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔အျပင္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးကုိ ပ်က္ျပားေစရန္အႀကံ ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းတိုက္တြန္းသူ ကုိ  ၂ ႏွစ္ထက္မပုိေသာေထာင္ ဒဏ္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အ မ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ထားသည့္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္ ခ်က္ကုိ စကားရပ္အခ်ိဳ႕ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္၍ အတည္ျပဳသင့္ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပ ေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံ စာတင္သြင္းထားသည္။

More in Politics Section