အမုန္းတရား၊ အမုန္းစကားေတြကို ဘယ္လိုတားဆီးကာကြယ္ၾကမလဲ

အမုန္းတရားတစ္နည္း ဆိုေသာ္ အမုန္းစကား ေျပာဆိုျခင္းပါပဲ။ ဒီအမုန္းတရား၊ အမုန္းစကားေတြကို ဘာေၾကာင့္ေျပာဆိုတာလဲ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီက ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုအဖြဲ႕တစ္ခုက ျဖစ္ေစအမုန္းတရား၊ အမုန္းစကားေတြကို ေနာက္အုပ္စု ေနာက္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ဘာေၾကာင့္ေျပာဆိုတာလဲ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေကာ ဘာျဖစ္ႏုိင္ သလဲ၊ ဒီအေၾကာင္းေလးေတြကို အနည္းငယ္ေျပာျပ၊ ရွင္းျပခ်င္ပါ တယ္။

အမုန္းတရား၊ အမုန္းစကား ေတြကို ယခုအခါ ႏိုင္ငံတိုင္းနီးနီး မွာ ေျပာဆိုေနၾကတာေတြရွိသလို ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းအကာအကြယ္ေပး ေနရတာေတြရွိပါတယ္။ အမုန္း စကားေတြဟာ အဓိကအားျဖင့္ ေတာ့ ၀ါဒျဖန္႔မႈအေနနဲ႔ ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ားစုရွိ တဲ့ လူမ်ဳိးဘာသာ၀င္ေတြက လူ နည္းစုျဖစ္တဲ့ လူမ်ဳိးဘာသာ၀င္ ေတြကို အခြင့္အေရးေပးတာ၊ အ ခြင့္အေရးရသြားမွာမလိုလားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါပဲ။ ဒီလူေတြက ျဖင့္ ငါတို႔လူမ်ဳိး၊ ငါတို႔ဘာသာနဲ႔ မတူဘူး။ ဒီလိုလူေတြကို ဒီလိုအ ခြင့္အေရးေတာ့မေပးသင့္ဘူး၊ ဒီလူေတြကိုျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ထားရမယ္၊ ဒီလူေတြအခြင့္ အေရးေတြရသြားရင္ေတာ့ျဖင့္ ဘာေတြျဖစ္သြားမယ္၊ ငါတို႔လူ မ်ဳိးေပ်ာက္သြားမယ္၊ ငါတို႔ဘာ သာကြယ္သြားမယ္၊ ငါတို႔ႏုိင္ငံကို သိမ္းပိုက္သြားမယ္ဆိုတဲ့ အေျခ အျမစ္မရွိတဲ့ ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ဳိးေတြအ ေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚလာ တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဂရိေတြးေခၚပညာရွင္ႀကီး ဆိုကေရးတီးက ‘‘စကားလံုးအမွား ေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေကာက္ က်စ္႐ုံမကဘူး (ဖတ္သူေတြရဲ႕) ၀ိညာဥ္ကိုလည္း မေကာင္းဆိုး၀ါး ပူးကပ္ေစတယ္’’လို႔ အမုန္းစကား ေတြအေပၚကို မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာ ဆိုထားတာရွိပါတယ္။

အမုန္းတရား၊ အမုန္းစကား ေတြကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ေျပာဆို၊ ေရးသားမႈေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုင္ေပမယ့္ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ လူမ်ဳိးဘာ သာအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေျပာဆို တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအမုန္း တရား၊ အမုန္းစကား (Hate Speech) ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမယ္ ဆို လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ၊ ပိတ္ဆို႔တားျမစ္မႈ ထက္ေတာင္ ပိုႏုိင္ပါတယ္။ လူ အုပ္စုတစ္စု၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ ဘာ သာတစ္ခုအေပၚကို စြပ္စြဲ ေစာ္ ကားေျပာဆိုေနတာ၊ လူအုပ္စုတစ္စုအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာေတြ ဟာ အမုန္းတရားကိုျဖစ္ေပၚေစ တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြပါပဲ။

အမုန္းတရား၊ အမုန္းစကား ျဖစ္ေစတဲ့ ေနာက္ထပ္အဓိပၸာယ္  ဖြင့္ဆိုခ်က္ကေတာ့ လူမ်ဳိး၊ ဘာ သာ၊ လိင္၊ ဘာသာေရးေတြမွာ အမုန္းတရားျဖစ္ေစမယ့္ အေျပာ အဆို၊ အေရးအသား၊ အေတြးအ ေခၚ၊ အယူအဆေတြကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေအာင္လုပ္ျခင္းလို႔လည္း ဖြင့္ဆို ၾကပါတယ္။ လူနည္းစုလူမ်ဳိး၊ ဘာသာေတြအေပၚ ထိခုိက္ေစမယ့္ စကားေတြဟာလည္း အမုန္းတရားေတြပါပဲ။

အမုန္းတရား၊ အမုန္းစကား ျဖစ္ေစတဲ့စကားေတြကို ဘယ္လို ေရးသား၊ ေျပာဆိုသလဲဆို ဒီလူ နည္းစုဘာသာ၀င္ေတြကိုေတာ့ လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ငါတို႔နဲ႔မတူတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ငါတို႔နဲ႔တူတဲ့အခြင့္ အေရးမ်ဳိးေတြေပးစရာမလိုဘူး၊ ဒီလူေတြကိုျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားရ မယ္၊ ဘယ္လိုဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ ေတာ့ စီးပြားေရးမလုပ္ရဘူး၊ ဘယ္လိုဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ဆိုင္ေတြကို ေတာ့ျဖင့္ ေစ်းမ၀ယ္ရဘူး၊ လက္ မထပ္ရဘူး၊ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္၊ ဒီလူေတြကျဖင့္ ဒုတိယတန္းစား ႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္တယ္၊ ဒီႏုိင္ငံ  သားေတြမဟုတ္ဘူး၊ ဧည့္သည္ ေတြျဖစ္တယ္၊ ခိုး၀င္ေတြျဖစ္ တယ္၊ ဒီလူေတြကို ဥပေဒနဲ႔ ကန္႔ သတ္ရမယ္ ဒါေတြကလည္း အမုန္းတရား၊ အမုန္းစကားေတြပါပဲ။

ဒီလိုအမုန္းတရား၊ အမုန္း စကားေတြဟာ လတ္တေလာပဋိပကၡေတြမေပၚေပါက္ႏုိင္ေပ မယ့္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အမုန္းတရားယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုအမုန္းစကားယဥ္ေက်းမႈေပၚေပါက္လာၿပီဆို ရင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ အခ်ိန္မ ေရြးလူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးကို အေျခခံၿပီး ပဋိပကၡေတြ၊ အၾကမ္း ဖက္မႈေတြျဖစ္ဖို႔အတြက္ တာစူ ေနသလိုျဖစ္ေနပါမယ္။ ဒီလိုအမုန္းတရားယဥ္ေက်းမႈကို တာ၀န္ရွိသူ ေတြအေနနဲ႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမယ္ ဆိုႀကီးမားတဲ့ ပဋိပကၡေတြ၊ အ ၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ဦးတည္ေစပါ တယ္။ ယူဂိုဆလပ္ႏုိင္ငံတို႔၊ ရ၀မ္ ဒါႏိုင္ငံတို႔မွာ တာ၀န္ရွိသူေတြအ ေနနဲ႔ မသိလိုမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ မႈေတြအထိ ဦးတည္သြားတယ္ဆို တာ အားလံုးအသိပါပဲ။

ဒီလိုအမုန္းတရား၊ အမုန္း စကားေတြကို ယဥ္ေက်းတဲ့လူ႕ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ေတြ လူသားတစ္ ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အသက္ကိုတန္ဖိုးထား တဲ့ တုိင္းျပည္ေတြအေနနဲ႔ လံုး၀ လက္သင့္မခံဘဲ ဥပေဒျပ႒ာန္း အကာအကြယ္ ေပးထားတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လစ္ဘ ရယ္ဆန္တဲ့ တုိင္းျပည္ေတြမွာ လူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အစုအဖြဲ႕ တစ္ခု၊ အုပ္စုတစ္စု၊ လူမ်ဳိးတစ္ မ်ဳိး၊ ဘာသာတစ္မ်ဳိးကို အမုန္းပြားေစမယ့္၊ ထိခိုက္နစ္နာေစမယ့္ ေျပာဆိုမႈ (Hate Speech) ျဖစ္ရင္ အဲဒီထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ဳိးေတြ ကို ဥပေဒျပ႒ာန္းကန္႔သတ္တား ျမစ္မႈေတြရွိပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈနဲ႔ အမုန္းစကားေတြကိုေတာ့ ကြဲကြဲျပားျပားသိရွိ နားလည္ထားဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က ဒီလိုအမုန္းစကားေျပာ ဆိုမႈေတြကို လြတ္လပ္စြာေရးသား ေျပာဆိုမႈေတြနဲ႔ ေရာေထြးေန တတ္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးမျပဳဘူးဆိုရင္ အလြဲသံုးစား ျပဳမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ လြတ္ လပ္မႈေၾကာင့္ အျခားသူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို ထိခိုက္ေစ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အသင္ဟာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိ ေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခိုင္လံုမႈမရွိေသာအေၾကာင္း၊ ယုတၱိမ တန္ေသာ၊ သေဘာ႐ိုးမရွိေသာ စကားေတြကို အျခားသူတစ္ဦးကို ျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႕တစ္စုကိုျဖစ္ ေစ၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကိုျဖစ္ေစ၊ ဘာ သာတစ္ခုကိုျဖစ္ေစ ေျပာဆိုေရး သားျခင္းျပဳမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ဒါဟာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ ေတာ့ဘဲ အမုန္းတရား၊ အမုန္း စကားေတြကို က်ဴးလြန္တာပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

လြတ္လပ္စြာေရးသားေျပာ ဆိုခြင့္ရွိၿပီဆိုတာနဲ႔ ဘာေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေျပာဆိုေရး သားမလဲဆိုတာ ပထမဦးဆံုးစဥ္း စားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသားခြင့္ရွိသ လို အျခားသူမ်ားလည္း ကြၽႏ္ုပ္ကဲ့ သို႔ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာကို သိရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ စြာေျပာဆိုေရးသားခြင့္မွာ လူသားအားလံုး ရယူပိုင္ဆိုင္္ခြင့္ရွိတဲ့ အခြင့္အေရးဆိုတာကိုေတာ့ မေမ့ အပ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ စြာေျပာဆိုေရးသားခြင့္ဟာ မည္ သူကိုမွ်ထိခိုက္နစ္နာေစမယ့္ အ ေျပာအဆို၊ အေရးအသားေတြမျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အမုန္းတရား၊ အမုန္းစကားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အ ေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္က ေတာ့ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ ဘာသာတစ္ ခုအေပၚကို အမုန္းတရားျဖစ္ ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ ေျပာ ဆိုတဲ့လူမ်ားစုဘာသာ၀င္ေတြက သာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္တဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒီအ ခ်က္က သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေတြပဲ ျဖစ္ ပြားခဲ့တာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမုန္းတရား ျဖစ္ေပၚေအာင္ေျပာတဲ့ စကားဟာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အလြန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းၿပီး မတည္ ၿငိမ္မႈေတြဆီကို ဦးတည္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျပာခံရတဲ့လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၀င္ေတြဘက္ကလည္း တန္ျပန္ေျပာဆိုမႈေတြ၊ အၾကမ္း ဖက္မႈေတြႀကံဳလာရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမုန္းတရား၊ အမုန္း စကားေတြဟာ အလြန္ေၾကာက္ စရာေကာင္းၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုးကို အဖ်က္မ်ဳိးေစ့ခ် ေပးေနသလိုပါပဲ။ ဒီအမုန္းတရား၊ အမုန္းစကားေတြကို တားဆီးဖို႔ အတြက္ အစိုးရေတြမွာ တာ၀န္ အရွိဆံုးပါပဲ။ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ထိ ေရာက္စြာအေရးယူရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၄မွာ ‘ႏုိင္ငံေရးကိစၥအလို႔ငွာ ဘာ သာသာသနာကို အလြဲသံုးစားမျပဳ ရ။ ထို႔ျပင္ လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရး ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္ တစ္ဂိုဏ္းမုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေပၚ ေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ (သို႔မဟုတ္) ေပၚေပါက္လာရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမူသည္ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ထိုအျပဳအမူမ်ဳိး အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏုိင္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္သည္’လို႔ ျပ႒ာန္းထား တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၄အရ ဥပေဒတစ္ခုကို မုခ်ျပ႒ာန္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွအမုန္း တရား၊ အမုန္းစကားေတြကို တား ဆီးကာကြယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။တစ္စံုတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ ဘာသာ တစ္မ်ဳိးကိုေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ျပဳထားျခင္း ေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၊ လူ မ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ ဘာသာတစ္ခုကို ထိ ခိုက္၊ နာက်င္ခံစားေစမယ္ဆို ဒါ ကေတာ့ တန္းတူညီမွ်ေစတဲ့ လူ႕ စည္းမ်ဥ္းေတြကို လိုက္နာက်င့္ သံုးတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၈ မွာ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာ သာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အ တန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိေစရ’ လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အစိုးရေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာရမွာျဖစ္သလို ႏိုင္ငံအတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအမုန္းတရား၊ အမုန္းစကားေတြကို ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး မကာ ကြယ္ဘူးဆိုရင္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္ လန္႔စရာေကာင္းတဲ့ မတည္ၿငိမ္မႈ ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳလာႏုိင္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအမုန္းတရား၊ အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈေတြ၊ လူမ်ဳိး ဘာသာတစ္ခုခုကို အထင္အျမင္ ေသးေအာင္ေျပာဆိုေနမႈေတြဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အဖ်က္ မ်ဳိးေစ့ကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး အမုန္း တရားယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို ခ် မွတ္ေနတယ္လို႔ သေဘာေပါက္ ၿပီး တာ၀န္ရွိအစိုးရေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းအကာအကြယ္ေပး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမုန္းတရား၊ အမုန္းစကားေတြကို ဘယ္လိုတား ဆီး ကာကြယ္ရမလဲ ဆိုတဲ့အ ေၾကာင္းကို လူသားအခ်င္းခ်င္း လူလိုျမင္ေစၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံ ျခင္းကင္းေစမယ့္ လူပီသတဲ့လူ႔ ေဘာင္တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာေစ ေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ေရး သား တင္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္ ဗ်ာ။။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)