စာေမးပဲြရက္ႏွင့္ တုိက္ေန၍ ဖားကန္႔တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒၾကမ္း ကန္႔ကြက္ပဲြ ရက္ေရႊ႕

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြ ရက္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေန၍ ဖား ကန္႔တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒၾကမ္း ၂၀၁၇ အား ကန္႔ကြက္သည့္ လူထု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြကို မတ္လ ၁၉ ရက္သို႔ ေရႊ႕ဆုိင္းေၾကာင္း ကခ်င္ အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီအေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးဒူ၀မ္တူး ဂ်ာက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား စီစဥ္သည့္ လူထုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြ ကို ဖားကန္႔ေဒသတြင္ မတ္လ ၁၆ ရက္၌ ျပဳလုပ္ရန္ မူလကစီစဥ္ ထားသည္။

‘‘မတ္လ ၁၆ ရက္မွာက စာေမးပဲြ ေနာက္ဆုံးေန႔ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေန႔မွာက ရဲေတြလည္း ဆယ္ တန္းစာေမးပဲြအတြက္ လုံၿခံဳေရး ေတြ ဘာေတြလုပ္ေနရတယ္။ ေဒသခံေတြအတြက္လည္း အဆင္ မေျပဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရက္ေရႊ႕ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ရတာ’’ဟု ဦးဒူ၀မ္ တူးဂ်ာက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒၾကမ္း ၂၀၁၇ သည္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ေဒသခံမ်ားအတြက္ အ က်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈနည္းပါးသည္ဆုိ ကာ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ မုိး ကုတ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က လူထု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္ သည္။

ဖားကန္႔ေဒသတြင္ မတ္လ ၁၉ ရက္၌ ျပဳလုပ္မည့္ လူထုဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ပဲြအတြက္ လူဦးေရတစ္ ေထာင္ပါ၀င္မည္ဟု ေဒသတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ အသိေပး တင္ျပထားေၾကာင္း ဦးဒူ၀မ္တူးဂ်ာက ေျပာသည္။ ေရ မေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူ သိန္းႏွင့္ ခ်ီရွိေသာ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ျပဳ လုပ္မည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြ၌ လူဦး ေရပမာဏမ်ားစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လာႏုိင္ေၾကာင္း ဖားကန္႔ေဒသခံ မ်ားက ေျပာသည္။

 

Top News