မြန္ျပည္နယ္အတြင္း တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္သူ ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ရွိ

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပဲြေျဖဆုိရန္ ပ်က္ကြက္သူ ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ထိရွိေၾကာင္း  ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက  ေျပာ သည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း တကၠ သိုလ္၀င္ စာေမးပဲြစာစစ္ဌာန ၅၆ ခုရွိၿပီး ေျဖဆိုရန္စာရင္းသြင္း ထားသူ ၂၆,၈၉၉ ဦးရွိကာ မတ္လ ၁၃ ရက္ထိ လာေရာက္ေျဖဆုိသူ ၂၅,၁၇၆ ဦးရွိသျဖင့္ ပ်က္ကြက္ သူ ၁,၇၂၃ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အ ထက္ပါတာ၀န္ရွိသူက ဆုိသည္။

‘‘ပ်က္ကြက္တဲ့သူေတြက အ ျပင္ေျဖတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားတယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕က အမ်ားဆုံးပါပဲ’’ ဟု အထက္ပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

‘‘ဒီေန႔ မတ္လ ၁၃ ရက္ ႐ူူပေဗဒေမးခြန္းက  လြယ္ေတာ့ လြယ္တယ္။  တအားမခက္ဘူး။ ေမး ခြန္းေတြက အားလုံးလြယ္ပါ တယ္။ အဂၤလိပ္စာေမးခြန္းတစ္ခု  ပဲ နည္းနည္းခက္တယ္။ ဂုဏ္ထူး မွန္းထားပါတယ္’’ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕အမွတ္(၉)ေက်ာင္းမွ ယြန္းျပည့္ပုဏၰမွီက ေျပာသည္။ 

မြန္ျပည္နယ္သည္ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ၀င္ စာေမးပဲြေအာင္ခ်က္ ၄၁ ဒသ မ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေျခာက္ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၁ ဦးႏွင့္ ငါး ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၅၄ ဦးျဖင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေအာက္ ခ်က္ပထမေနရာ ရရွိခဲ့သည္။ 

Top News