သရက္ခ်ိဳစံျပ ေက်းရြာကို ၿမိဳ႕အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္း ၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေလးေတာင္တုိက္နယ္ ရွိ သရက္ခ်ိဳစံျပေက်းရြာကို ၿမိဳ႕အ ျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေပးေရးအဆိုအား ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အ တည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုကို ရမ္းၿဗဲမဲဆႏၵ နယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္း ေမာင္ဦးက မတ္လ ၆ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ သြင္းခဲ့ၿပီး မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ ျပဳခဲ့သည္။


‘‘သရက္ခ်ိဳစံျပေက်းရြာမွာ လူေနထုိင္မႈမ်ားလာတယ္။ စာ စစ္ဌာန၊ ေဆး႐ံု၊ ရဲစခန္းေတြ လည္း ရွိတယ္။ ျပည္ထဲေရးက ၿမိဳ႕အဆင့္ အဂၤါရပ္သတ္မွတ္ ခ်က္နဲ႔လည္း ကိုက္ညီေနတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကလည္း ေကာင္းတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ဖို႔ ေဆြး ေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု အဆို ကို ေထာက္ခံခဲ့သည့္ အမ္းမဲဆႏၵ နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ေဌးက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ၿမိဳ႕အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ပါက ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ား ပိုမို အဆင္ေျပ လာမည္ျဖစ္ၿပီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြယ္ကူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံအမ်ားစုက ေျပာသည္။ ယင္းအျပင္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ လာလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပလာမည္ဟု ေျပာ သည္။

 ေလးေတာင္တိုက္နယ္ သရက္ခ်ိဳစံျပေက်းရြာသည္ ရမ္း ၿဗဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၆ မိုင္အကြာ၊ ေက်ာက္ ျဖဴၿမိဳ႕ႏွင့္ ၃၆ မိုင္အကြာတြင္ တည္ရွိၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုသံုးစု၊ ေက်း ရြာ ၁၆ ရြာ၊ လူဦးေရတစ္ေသာင္း ေက်ာ္ေနထုိင္ေၾကာင္း အဆိုတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သရက္ခ်ိဳစံျပေက်းရြာတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရလုပ္ ငန္းႏွင့္ ပဲစိုက္လုပ္ငန္းမ်ားအဓိကလုပ္ကိုင္သည္။

Top News