သထုံခ႐ုိင္အေ၀းေျပးလမ္းမ တုိးခ်ဲ႕ေနသျဖင့္ 33KV ဓာတ္အားတုိင္မ်ား မီးရထားလမ္းေအာက္ဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည္

 မြန္ျပည္နယ္ သထုံ ခ႐ုိင္ အေ၀းေျပးလမ္းမတိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ 33 KV ဓာတ္ အားတုိင္မ်ား မီးရထားလမ္း ေအာက္ဘက္ျခမ္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန ဒုျပည္နယ္အင္ဂ်င္နီယာမွဴး ဦးေက်ာ္စုိးက ေျပာသည္။

ထုိသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္မွ က်ပ္သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရရွိထားေၾကာင္း ဦးေက်ာ္စိုးက ဆုိသည္။


‘‘သထုံခ႐ုိင္လမ္းမႀကီး တစ္ ေလွ်ာက္မလြတ္ကင္းတဲ့ ဓာတ္ တုိင္ေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕မယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေပါင္ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ၁၇ မုိင္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းထားတာ ရွစ္မုိင္အတြက္ က်ပ္ ၂၆၃ သန္းက်လာ တယ္။ လုပ္ငန္းအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေတာ့မယ္။ ရွစ္မုိင္ကို အရင္ေျပာင္းေရႊ႕မယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဓာတ္တုိင္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ထူမည့္ ေျမေနရာ ကို ၿမိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္စုိးကဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔လယ္ေျမေပၚ မွာ ဓာတ္တုိင္ထားရင္ ေလ်ာ္ ေၾကးမယူပါဘူး။ အႏၲရာယ္တစ္ခု တစ္ခု ျဖစ္လာရင္ တာ၀န္ယူေပး ဖို႔ပဲ လုိတယ္’’ဟု ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မုတၱမေက်းရြာအုပ္စုမွ ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုက ခ်ထားေပး သည့္ က်ပ္ ၂၆၃ သန္းသည္ ဓာတ္တုိင္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္  လုပ္ငန္းကုန္ က်စရိတ္သာျဖစ္ၿပီး ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ ရွိေသးေၾကာင္း ဦးေက်ာ္စိုးက ဆုိသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ စလုံးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီး ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက တာ၀န္ယူလွ်ပ္စစ္မီး ျဖန္႔ျဖဴးေပး ေနသည္။

Top News