ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ ကန္႔ကြက္၊ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကို တရားစြဲမည္ဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အသင္းဝင္မ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ထက္သာဦး)

ျမန္္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ပၪၥမသက္တမ္းအတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္သစ္ ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ပြဲကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မရွင္ကို တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက မတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလး၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးၿငိမ္းသစ္ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကဦးေဆာင္၍ ေနျပည္ ေတာ္ရွိ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မီဒီယာစင္တာတြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ား အသီးသီးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ မွ၂၀၂၁ အထိိ သံုးႏွစ္သက္တမ္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၏ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲကို ေနျပည္ ေတာ္ရွိ မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္း ခန္းမအတြင္း မတ္လ ၁၀ ရက္က က်င္းပရာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိသျဖင့္ အသိအ မွတ္မျပဳေၾကာင္း အသင္းခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဥကၠ႒ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည့္ ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ယခု က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အသင္းဝင္အမ်ား စု မဲေပးခြင့္မရခဲ့ျခင္း၊ အလုပ္အ မႈေဆာင္အဖြဲ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားကို ဥပေဒမူၾကမ္း တြင္ မပါဝင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း၊ ဥပေဒမူ ၾကမ္းကို ေက်ာ္လြန္၍ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေက်ာ္ ေဇာမင္းေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

အသင္းအဖြဲ႕ စည္းမ်ဥ္းတြင္ အသင္းဝင္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ရွိ လွ်င္ အသင္းခ်ဳပ္၏ မည္သည့္ေန ရာ၊ ရာထူးကိုမဆို ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳ ထားေသာ္လည္း ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မတီက ကုမၸဏီ သက္တမ္းႏွင့္ BOD သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ရွိမွသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းတြင္ အသင္းဝင္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း မဲေပးခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရွိမွသာ မဲေပးခြင့္ျပဳမည္ဟုလည္းေကာင္း ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္း (မႏၲေလး) တြင္ အသင္း သား ၇,၉၄၃ ဦးရွိသည့္အနက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားအရ ၉၃ ဦးသာ မဲေပး ခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

 ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ဒုဥကၠ႒ ေနရာသို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေလးဦး အပါအဝင္ မႏၲေလးအ သင္းမွ ငါးဦးႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

‘‘ဒီေရြးေကာက္ပြဲက သန္႔ရွင္း မႈမရွိဘူး။ မတရားဘက္လိုက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားတယ္’’ ဟု ဦး သန္းဝင္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါ  စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးကို မတ္လ ၇ ရက္၌ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ ထိုေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အကန္႔အသတ္မရွိ ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ ေၾကညာသည္။ သို႔ေသာ္မတ္လ ၈ ရက္ ေန႔လယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿငိမ္းသစ္က ဆိုသည္။

‘‘ဒါကိုတရားဥပေဒေၾကာင္း အရ တရားစြဲမယ္။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဆီက တစ္ဆင့္ ေမးခြန္း လည္း ေမးထားပါတယ္’’ ဟု ဦး ၿငိမ္းသစ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး ႀကီး ၾကပ္မႈ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦး ထြန္းထြန္းက ၎တို႔ေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အားလံုးကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက သိရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္း မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

‘‘ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈေအာက္မွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အလုပ္လုပ္တာ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔တရားပဲစြဲစြဲ၊ ဥပေဒေၾကာင္း အရ လုပ္တဲ့ဟာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရပဲ ေျဖရွင္းႏိုင္ မယ္’’ ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦး ထြန္းထြန္းကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ‘‘အနီးကပ္ဆံုး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရဲ႕ လမ္းၫႊန္ မႈကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ယူတယ္။ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ခင္ဗ်ားတို႔ရပ္ လိုက္ပါလို႔ ေျပာရင္ေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ရပ္ခ်င္ရပ္မယ္။ ခင္ဗ်ား တို႔ ဆက္လုပ္ပါလို႔ ေျပာလို႔ဆက္ လုပ္ရျခင္းျဖစ္တယ္’’ ဟု ဦးထြန္း ထြန္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ခ်ဳပ္ကို စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ မိုး ကုတ္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ အသင္းခြဲေျခာက္ခုမွ အသင္းဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အသင္းသား ၁၀,၄၀၀ ဦးကို ေကာ္မရွင္က ကန္႔သတ္ခဲ့ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မီဒီယာမ်ားအား ေျပာသည္။

More in News Section