အက်ဥ္းက်ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြ ၀င္ေရာက္ေျဖဆို

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းက်ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာေျဖဌာနသို႔ သြားေနစဥ္ ေစာင့္ၾကပ္ေပးေနေသာ အက်ဥ္းဦးစီးဝန္ထမ္းမ်ားကို ယမန္ေန႔ကေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

က်င္းပေနဆဲ တကၠ သိုလ္၀င္စာေမးပဲြသို႔ ႏုိင္ငံတစ္ ၀န္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္ ခုနစ္ခုမွ အက်ဥ္းက်ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀၆ ဦး၀င္ေရာက္ေျဖဆို သည္။

အင္းစိန္  ဗဟိုအက်ဥ္း ေထာင္တြင္ ၃၄ ဦး၊ မႏၲေလးဗဟို အက်ဥ္းေထာင္(အိုးဘုိေထာင္) တြင္ ၅၆ ဦး၊ ေရႊဘိုအက်ဥ္း ေထာင္တြင္ တစ္ဦး၊ ဘားအံအ က်ဥ္းေထာင္တြင္ ရွစ္ဦး၊ ၿမိတ္အ က်ဥ္းေထာင္တြင္ ႏွစ္ဦး၊ ေတာင္ ငူအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႏွစ္ဦး၊ စစ္ ေတြအက်ဥ္းေထာင္တြင္ တစ္ဦး၊ ေျမာင္းျမအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႏွစ္ ဦး တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြ ေျဖဆို ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ ဦးစီးဌာနက စာရင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။

မတ္လ ၈ ရက္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္  ေျဖဆိုေသာေန႔တြင္ အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းက်  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၄ ဦးေျဖဆိုၿပီး  အမ်ားစု  လြယ္ကူစြာေျဖဆုိႏုိင္ ေၾကာင္း ၎တုိ႔မိဘမ်ားက ေျပာ သည္။

‘‘ေျဖႏုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာပါ တယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ ကေတာ့ အားေပးရမွာပဲ’’ဟု အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွ စာေမး ပဲြ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုသည့္ အက်ဥ္း သူတစ္ဦး မိခင္က ေျပာသည္။

၎တို႔အတြက္ အက်ဥ္း ေထာင္အတြင္းရွိ အမွတ္(၁၃) အ ေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အင္းစိန္တြင္ သီးျခားစာစစ္ဌာန ဖြင့္လွစ္စစ္ေဆးေနသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ ၀ိဇၨာ ၁၂ ဦး၊ ၀ိပၸံ ၂၂ ဦး စာေမးပဲြ၀င္ေျဖတယ္။ ဒီႏွစ္မွ ဆယ္တန္းစတဲ့သူေတြလည္း ပါသလို  အရင္ေျဖဖူးတဲ့ ႏွစ္က် သမားေတြလည္း ပါတယ္။ ျပင္ပ ဆရာေတြေရာ၊ အင္းစိန္အထက္ တန္းေက်ာင္းေတြက ဆရာေတြ ေရာ၊ အက်ဥ္းသား ဆရာေတြ ေရာ သူတုိ႔ကို ေထာင္တြင္း ေက်ာင္းမွာ စာႀကိဳသင္ေပးတာ ေတြ လုပ္ေပးထားတယ္’’ဟု အင္း စိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ ဦးစီးအ ရာရွိ ဦးသိန္းသန္းဦးက ဆုိသည္။

အသက္အရြယ္အရ တကၠ သိုလ္၀င္စာေမးပဲြေျဖဆုိရန္ လို အပ္ၿပီး ေျဖဆုိလိုေၾကာင္း တင္ျပ လာေသာ ျပစ္ဒဏ္က် အက်ဥ္း သားမ်ားကို တကၠသိုလ္၀င္စာေမး ပဲြ ေျဖဆုိႏုိင္ရန္ ၂၀၁၂-၁၃ ပညာ သင္ႏွစ္က စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အက်ဥ္းက်ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအမ်ားစုသည္ မူးယစ္ ေဆးမႈ၊ လူသတ္မႈ၊ ခုိးမႈတို႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရၿပီး အမ်ားစုမွာ မူးယစ္ေဆးမႈျဖစ္္ေၾကာင္း အင္းစိန္ဗဟို အက်ဥ္းေထာင္တာ၀န္ခံ၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးဦးက ဆုိသည္။

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္၀င္စာေမး ပဲြတြင္ အင္းစိန္ႏွင့္ မႏၲေလးအိုး ဘိုေထာင္တို႔မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ခုနစ္ဦးဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္  ေပးခဲ့ သည္။  ဂုဏ္ထူးမပါရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အက်ဥ္းက် ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္က်ကာလ  ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ သည္။ 

More in News Section