တရား႐ံုးႏွင့္ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္သူမ်ား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစရန္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာၾကား

(ဓာတ္ပံု − ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး)

ျပည္သူအမ်ားစုသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား က်င့္သံုးလာသည့္ ဓေလ့ထံုးစံအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အား မွီခိုမႈအားနည္းေန ျခင္းကို ေလ့လာမိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

မတ္လ ၇ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးညီလာခံ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ကာယကံရွင္ေတြအေနနဲ႔ တရား႐ံုးသို႔ သြားလာေဆာင္ရြက္ရတဲ့ စရိတ္၊ အခ်ိန္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စတာေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့အခက္ အခဲေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုအခက္အခဲေတြရွိေနတဲ့သူေတြဟာ တရား ႐ံုးေတြ၊ ရဲစခန္းေတြကို လာေရာက္ၾကတဲ့အခါ ထပ္ၿပီး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ ေစဖို႔ ဂ႐ုစိုက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွ်တတဲ့ ဆက္ဆံမႈ၊ ဥပေဒအရအ ကာအကြယ္ေပးမႈေတြကို အျပည့္ အဝ ပံ့ပိုးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

မွ်တၿပီး ဘက္မလိုက္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ယံုၾကည္ မႈ ရွိလာသည့္အေလ်ာက္ တရား မဲ့မႈမ်ား၊ အမႈအခင္းျပႆနာမ်ား ကို လူတစ္ဦးခ်င္းစီက ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ ဥပေဒျပင္ပက နည္း လမ္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ျခင္းထက္ ဥပေဒအရ တရား႐ံုးမ်ားကို အား ကိုးၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာသည္။

‘‘အဲဒီအက်ိဳးဆက္က လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေရရွည္ တည္ၿငိမ္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဥပေဒကို လက္ကိုင္ တုတ္သဖြယ္ထားၿပီး ကိုယ့္နည္းနဲ႔ ကိုယ္ ေျဖရွင္းတာေတြ ရွိလာေတာ့ မွာ မဟုတ္ပါဘူး’’ ဟု ၎က ေျပာ သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ ဥပ ေဒကိုလိုရာဆြဲၿပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈ မ်ား၊ တရားမွ်တမႈကို ဘက္လိုက္ မႈကင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ မူသေဘာ ပ်က္ယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ နည္းပါးမႈ ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ကာလတစ္ ေလွ်ာက္ တရားမွ်တေရးက႑ တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအ ေပၚ ျပည္သူ၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ က်ဆင္းခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

‘‘ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ဦးစား ေပး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာသည္။

တရား႐ံုးသို႔ အမႈစြဲဆိုတင္ပို႔ ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း မရွိေစရန္ ႏွင့္ စြပ္စြဲခံရသူ၏ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူက ယံု ၾကည္ကိုးစားထိုက္သည့္ စြမ္းရည္ ထက္ျမက္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေပၚ ေရး အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားက မႈခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အကူအညီ ေတာင္းခံသည့္ ကိစၥအတြက္ျဖစ္ ေစ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို စိုးရြံ႕ေန လွ်င္ ရဲႏွင့္ျပည္သူအၾကား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ထိခိုက္ေစ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အက်ိဳးဆက္ သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ ငန္းစဥ္ကိုပါ တံု႔ဆိုင္းေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာသည္။

‘‘ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္းမွာလည္း လုပ္ငန္းေတြကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အ ရင္းအျမစ္ေတြ နည္းပါးေနတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ မႈခင္းေတြကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းတာ၊ စြပ္စြဲခံရ သူကို စစ္ဆးေမးျမန္းတာ၊ သက္ ေသခံအခ်က္အလက္ေတြ ရယူ တာ၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ ဆိုက္ဘာ မႈခင္းစတဲ့ မႈခင္းပံုစံအသစ္ေတြ ကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကြၽမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ဖို႔ သင္တန္းေတြ လိုအပ္ေနၿပီး ျပည္သူနဲ႔လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ စြပ္စြဲခံရသူကို ဥပ ေဒနဲ႔အညီ မွ်တစြာ ဆက္ဆံဖို႔ေတြ အတြက္လည္း သင္တန္းမ်ားေပး ဖို႔လိုအပ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူအား ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရမည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ တရား႐ံုး၊ ဥပေဒ႐ံုး၊ ရဲ တပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတရား ဥပေဒစိုိးမိုးေရးတြင္ အေရးႀကီး သည့္ အခန္းက႑က ပါဝင္ေန၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား ျပည္သူ မ်ား ေက်နပ္အားရေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးတာနဲ႔အမွ် ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမတၱာ၊ ေလးစားမႈကိုခံရေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္’’ ဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ကဆက္လက္ေျပာသည္။

နစ္နာသူတိုင္း ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးရရွိရန္ လက္လွမ္း မမီႏိုင္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသူမ်ား၊ ကေလးလူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား သည္ တရားမွ်တမႈကို ရရွိေရး တရား ႐ံုးမ်ား၏ အကူအညီရရွိရန္ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၎ ကေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ တစ္နည္း မဟုတ္တစ္နည္း အစိုးရဌာနမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ နိစၥဓူဝနီးပါး သက္ဆိုင္မႈရွိ ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘မသက္ဆုိင္ခ်င္လို႔လည္း မရပါဘူး။ အဲဒါေတာ့ရွိေနတာပဲ။ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ၊ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ တရား႐ံုးဆံုး ျဖတ္ခ်က္ေတြလိုပဲ အမ်ားျပည္ သူအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ ပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္ေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ကို ခ်မိလို႔၊ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ဆံုးျဖတ္မိလို႔ အမ်ားျပည္သူေတြ နစ္နာရတာေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္’’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

‘‘ဝန္ထမ္းေတြဘက္က လည္း အမ်ားျပည္သူ မနစ္နာ ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူ ကို အလုပ္အေကြၽးျပဳရသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည္ကို မေမ့ရန္ ႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ဘဲ စိတ္ ေကာင္း ေစတနာေကာင္း အေျခ ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ဒါ့အျပင္ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ ရမယ့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အ မ်ားကတိုင္ၾကားမွ၊ တင္ျပမွလုပ္ တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ တာဝန္သိသိ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္စဥ္မ်ား တိုး တက္လာေစဖို႔အတြက္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာမွာျဖစ္ေစ၊ တင္ျပတိုင္တန္းမႈေတြကို လက္ခံ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေစ တာဝန္ခံ မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔လိုပါ တယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ အဓိက အဟန္႔အတားျဖစ္ေန သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ မရွိေစ ေရး အထက္အဆင့္မွ ေအာက္အ ဆင့္အထိ သိရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျခအေန မ်ား ဖယ္ရွားရာတြင္ အဆင့္ဆင့္ လိုက္နာႀကီးၾကပ္ရန္ လိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေရးပါ သည့္ကာလတစ္ခုကို ျဖတ္သန္း ေနရၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ လူမႈ ေရး၊  စီးပြားေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို ႀကိဳးစား ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။