MyTel က 4G အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း 300 Mbps အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ဟုဆို

 အသစ္ဝင္ေရာက္လာ မည့္ MyTel ေအာ္ပေရတာက 4G အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းကို 300 Mbps အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ဟု ယင္းေအာ္ပေရတာ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

MyTel သည္ 4G မိုဘိုင္း အင္တာနက္ကို ေက်းလက္ေဒသ အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္မည္ဟု ကတိျပဳထားသည့္ ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္သည္။

‘‘ေက်းလက္နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ကြာ ျခားမႈ (မိုဘိုင္းအင္တာနက္အသံုး ျပဳမႈ) ေလွ်ာ့ခ်သြားမွာပါ’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။


4G အင္တာနက္ကြန္ရက္ သည္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာမ်ားအၾကား အဓိကၿပိဳင္ဆိုင္ ေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ 4G အျမန္ႏႈန္းကို အူရီးဒူးက 800 Mbps အထိ ရရွိမည္ဟု ေၾကညာ ထားၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက 300 Mbps အထိ ရရွိမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

 ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာ တယ္လီေနာသည္ 4G ကြန္ ရက္ကို အျမန္ႏႈန္း 70 Mbps အထိ ရရွိေနေၾကာင္း တယ္လီ ေနာျမန္မာမွ ဦးသီဟန္တင္ေအး က ေျပာသည္။

 ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေန သည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာသံုးခုသည္ 3G ကြန္ရက္ကို 4G ကြန္ရက္အျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္အ လိုက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ေနေသာ္လည္း  အသစ္ဝင္ေရာက္လာမည့္ MyTel သည္3G ကြန္ရက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္မည္မဟုတ္ဘဲ 2G ကြန္ရက္ႏွင့္ 4G ကြန္ရက္ကို တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အႏွံ႔တြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္းေပးအပ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

4G ကြန္ရက္သည္ မိုဘုိင္း ဖုန္းအသံုးျပဳသူအတြက္ လိုအပ္ ေသာ အျမန္ႏႈန္းထက္ပိုမိုေန၍ ဘီလ္ကုန္က်မႈ ပိုမိုမ်ားျပား ေၾကာင္း၊ အသံုးျပဳေနသူမ်ားအ ေနျဖင့္ ဘီလ္ကုန္သက္သာေစရန္ အျမန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်အသံုးျပဳႏိုင္ ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ေၾက ညာခဲ့သည္။