လား႐ႈိးၿမိဳ႕ မိုင္းေဖာက္ခြဲမႈလုပ္ရပ္ကို ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုတ္ျပန္

အမ်ားျပည္သူေနရာဌာနမ်ား၊ အျပစ္မဲ့အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္မိုင္းေဖာက္ခြဲမႈ လုပ္ရပ္ကိုျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လား႐ိႈးၿမိဳ႕ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္အၿပီး ႏွစ္ရက္ အၾကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လား႐ိႈးၿမိဳ႕ အမွတ္(၂)ရပ္ ကြက္ရွိ ႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီ ဘဏ္ၾကား၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ ညေနတြင္ စိစစ္ဆဲအဖြဲ႕အ စည္းတစ္ခုက ေထာင္ထားသည့္ ေဒသႏၲရမိုင္း ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေသဆံုးထိ ခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈတို႔အတြက္  မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ထပ္တူ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရေၾကာင္း ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆိုသည္။

 အဆိုပါ မုိင္းေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ဘဏ္၀န္ထမ္းႏွစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ၂၁ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ ရာရရွိခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ မ်ား ေသဆံုးထိခိုက္ေစေသာ အ ၾကမ္းဖက္ေဖာက္ခြဲမႈ လုပ္ရပ္ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အ စဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ေစသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

 အဆိုပါ မိုင္းေဖာက္ခြဲမႈ လုပ္ရပ္အေပၚ ျပည္သူလူထု အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ ေရာက္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

လား႐ိႈးၿမိဳ႕ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းေျမာက္ေဒသတြင္ လႈပ္ရွားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ KIA ႏွင့္ TNLA ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ၎တို႔လုပ္ ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထား သည္။

 KIA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ က ၎တို႔အဖြဲ႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားထား ၿပီး TNLA အဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ၎တို႔အဖြဲ႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဟု ေျဖၾကား သည္။

Top News