အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ေသာ ၾသစေၾတးလ်ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္

(Reuters)

 ျပန္ၾကားေရးအတြင္း ေရးမွဴးေဟာင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ ေရး ေဖာက္ျပန္မႈ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သီတင္းပတ္မ်ားစြာ ဖိ အားေပးခံရၿပီးေနာက္ ၾသစေၾတး လ်ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘာနာဘီ ဂြၽိဳက္စ္က မိမိအေနျဖင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ ၿပီး သာမန္အမတ္တစ္ဦးအျဖစ္ သာ ေနထိုင္ေတာ့မည္ဟု ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၂၃ ရက္၌ ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြမ္တန္ ဘူးလ္၏ ဗဟို-လက္ယာၫြန္႔ ေပါင္း အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ သည့္ အမ်ိဳးသားပါတီေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ဂြၽိဳက္စ္က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ဂြၽိဳက္စ္သည္ ပါလီမန္တြင္ ဆက္ရွိမည္ ျဖစ္၍ တန္ဘူးလ္အတြက္ အဓိက အမတ္တစ္ေနရာစာ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္ေစမည္ျဖစ္ သည္။


အိမ္ေထာင္သက္ (၂၄)ႏွစ္ ရွိ ဂြၽိဳက္စ္သည္ မိသားစုတန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ံုး ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ဝန္လြယ္ထား ရသည့္ ၎၏ဝန္ထမ္းေဟာင္း ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဖိအားေပးခံခဲ့ရသည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ မႈ စြဲခ်က္တစ္ခု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္က ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ သည္ဟု ဂြၽိဳက္စ္က ေျပာၾကားၿပီး မိမိအေနျဖင့္ မည္သည့္အမွားမွ် က်ဴးလြန္ထားျခင္းမရွိဟု ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

‘‘ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ကေန ႏုတ္ ထြက္မယ္လို႔ တနလၤာေန႔မနက္ မွာ ကြၽန္ေတာ္ေျပာမွာပါ’’ ဟု ဂြၽိဳက္စ္က သတင္းေထာက္မ်ား အား ေျပာသည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ မႈ စြဲခ်က္တစ္ခုကို လက္ခံရရွိခဲ့ ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဖက္ဒ ရယ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဘန္ဟင္ဒ္ မာ့ရွ္က ေျပာၾကားေသာ္လည္း အ ေသးစိတ္ရွင္းလင္းရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ သည္။

ယခုအခါ အမ်ိဳးသားေရးပါ တီအေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၫြန္႔ ေပါင္းအစိုးရႏွင့္ သေဘာတူထား ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ပါ တီေခါင္းေဆာင္သစ္သည္ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ သည္။

—Ref: Reuters

Top News