‘၀’တုိင္းရင္းသားမ်ား ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ဟု ‘၀’ႏွစ္ပါတီထုတ္ျပန္

 ျမန္မာႏုိင္ငံသား မွတ္ပုံ တင္ကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ထား ေသာ ‘၀’တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ကို ခရီးသြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ကန္႔ သတ္သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍သက္ဆုိင္ရာက အျမန္ဆုံးအဆင္ ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္  ‘၀’ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခု ပူးေပါင္း၍ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေတာင္း ဆုိသည္။


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္စဲြပါ အဆုိပါ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ခ်က္ကုိ ‘၀’ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ႏွင့္ ‘၀’ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီ ညြတ္ေရးပါတီတို႔ ပူးေပါင္းထုတ္ ျပန္သည္။

မုိင္းလား-က်ဳိင္းတုံလမ္း ပုိင္းတြင္ ခရီးသြားလာသူမ်ားအ နက္ မွတ္ပုံတင္ကုိင္ေဆာင္ထား ေသာ္လည္း ‘၀’ လူမ်ဳိးျဖစ္ပါက သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း အေပၚ အထက္လူႀကီးမ်ားသိရွိ ၿပီး အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ‘၀’ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ခြန္ထြန္းလူက ေျပာသည္။ လား႐ႈိး-တန္႔ယန္း- ပန္ဆန္းလမ္းတြင္မူ ‘၀’ လူမ်ဳိး မ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈကို ပိတ္ပင္ ခံရျခင္း မရွိဟု ၎ကဆုိသည္။

‘‘မွတ္ပံုတင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ‘၀’ဆိုရင္ သူတုိ႔ေပးမသြားတာ ေလ။ ပိတ္ပင္ထားလို႔ပါ။ အဲဒီအ ခက္အခဲေတြ ျပည္သူလူထုေတြ က ေတာင္းဆုိလာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ပါတီအေနနဲ႔ အထက္လူႀကီး ကိုေျပာျပတာေပါ့’’ဟု ခြန္ထြန္း လူက ေျပာသည္။

‘၀’တုိင္းရင္းသားမ်ား ပံုမွန္ သြားလာခြင့္မရရွိဘဲ တားျမစ္ခံ ေနရသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ၾကား သိရေသာ္လည္း ခရီးသြားလာမႈ ကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ ပိတ္ပင္ထား ဆဲျဖစ္သည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္စဲြပါ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

‘၀’ တုိင္းရင္းသားသည္ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မီွတင္း ေနထုိင္သည့္ တုိင္းရင္းသား ၁၃၅မ်ဳိးတြင္ ပါ၀င္သည့္မ်ဳိးႏြယ္စုျဖစ္ ၍ ‘၀’တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ခရီး သြားလာမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈ သည္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္္ ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို မ်ားစြာအဟန္႔အ တားျဖစ္ေစေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ က်ဳိင္းတုံတပ္ဖဲြ႕မွဴးရဲမွဴးႀကီး မင္း ေအာင္က ရဲတပ္ဖဲြ႕အေနျဖင့္ တားဆီးျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး သြားလာခြင့္မရျဖစ္ေနျခင္းသည္ လုံၿခံဳေရးသေဘာအရ ျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း သုံးသပ္သည္။ 

Top News