ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ေတာက္ပလာေတာ့မလား

ဓာတ္ပုံ−ေက်ာ္ဇင္သန္း

ပ်ားပန္းခပ္ သြားလာ ေနသည့္ လူအုပ္ႀကီးအၾကား ရထား ဥၾသသံမ်ားက ဆူညံေနသည္။ ပင့္ကူအိမ္ကဲ့သို႔ေသာ မီးရထား သံလမ္းမ်ားႏွင့္ လူသြားစႀကႍမ်ား ၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေဆးအ၀ါ ေရာင္  သုတ္လိမ္းထားသည့္ ကိုလုိနီေခတ္ အေဆာက္အအံု ႀကီးက ခံ့ညားစြာတည္ရွိေနသည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အအံု သည္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးပင္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖ်ား ျမစ္ႀကီးနားကအစျပဳ၍ ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ပိုင္းေရးၿမိဳ႕အထိ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲေနသည့္ အဓိကအ ေဆာက္အအံုလည္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီးကို ၁၈၇၇ က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမ ဆံုးေသာ ဘူတာအျဖစ္ အဂၤလိပ္ အစိုးရက တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ ၁၉၄၃ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္စစ္တပ္က ဘူတာႀကီး ကိုၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၅၄ ၌ ျမန္မာအစိုးရက ဘူတာႀကီးကို ျမန္မာ့နည္း၊ျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ ျပန္ လည္အသက္သြင္းခဲ့သည္။ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္အထိျပဳျပင္ ထိန္း သိမ္းျခင္းမရွိေသာ ဘူတာႀကီးကို ၂၀၁၈ ၌ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ အ ေၾကာင္းဖန္လာသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာ့မီးရ ထား၏ အခန္းက႑ကို ေဒၚလာ သန္း ၂၅၀ ေက်ာ္အသံုးျပဳ၍ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို ျပန္လည္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးမည္ဟု ကတိ ျပဳခဲ့သည္။

အဘက္ဘက္က ယိုယြင္း ပ်က္စီးေနသည့္ ဘူတာႀကီးကို ပို႔ ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္အသံုးျပဳကာ ျပင္ဆင္ ရန္ ခက္ခဲေနခ်ိန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ၾကားခံ၀င္ေရာက္ကူညီျခင္းျဖစ္ သည္။

ယိုေပါက္မ်ား ရွိေနသည့္ အမိုးအကာမ်ား၊ အေရာင္ညစ္ ထည္းေနသည့္ ေဆးေရာင္မ်ား၊ ပ်က္စီးေနသည့္ အခန္းတံခါး မ်ား၊ ေခတ္မီျခင္းမရွိေတာ့ေသာ စႀကႍမ်ားႏွင့္ ရထားသံလမ္းမ်ား အပါအ၀င္ ဘူတာႀကီး အသြင္ သဏၭာန္အားလံုးကို ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ရန္ ႀကိဳစားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘လူေနမႈအဆင့္ျမင့္မားျခင္း ကို လက္ေတြ႕ခံစားႏုိင္ဖို႔ ေထာက္ ပံ့မႈအစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာပါ’’ ဟု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးက ဇန္န၀ါရီအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္စဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို အ ဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ Central Transport Development Consortium (CTDC) ကုမၸဏီကို ျမန္မာ့မီးရထားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္၌ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး စီမံကိန္းကာလ ရွစ္ႏွစ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ တင္ဒါ ေအာင္သည့္ ကုမၸဏီက ဘူတာ ႀကီးကို ေရွးမႈလက္ရာႏွင့္ ေခတ္ သစ္လက္ရာ အခ်ိဳးက်ေပါင္းစပ္ ၿပီး ျပဳျပင္မည္ဟု သတင္းထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

ရထား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးအျပင္ အမ်ားျပည္သူ လို အပ္ခ်က္ ဆက္သြယ္ေရး နည္း လမ္းေပါင္းစံုကို ဘူတာႀကီးတြင္ တစ္ေနရာတည္း စုေ၀းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု တင္ဒါ ေအာင္သည့္ ကုမၸဏီက ကတိျပဳ ခဲ့သည္။

ဘူတာႀကီးကို အဆင့္ျမႇင့္ တင္ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရ ထားလမ္းေၾကာင္းပါ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ေနျပည္ သူလူထုက ေျပာင္းလဲလာမည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္ကို မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

‘‘ဘူတာေရာ၊ ရထားေတြ ေရာက ႏွစ္ခုလုံးအဆင္မေျပဘူး။ ၿမိဳ႕ျပင္ဆြဲတာဆုိ ေလအိတ္ရထား ကလြဲရင္ က်န္တာေတြက စီးရ တာ သက္ေသာင့္သက္သာမရွိ ဘူး။ အတြဲအျမင့္ႀကီးေတြက တက္ရဆင္းရတာ အဆင္မေျပ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခု ဂ်ပန္က လုပ္ေပးမယ္ဆုိေတာ့ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားေတြနဲ႔ အဆင့္ျမင့္လာမယ္ ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္ကလုိ လုပ္ေပးၿပီး ခဏေလာက္နဲ႔ ပ်က္စီးသြားမွာစိုးရိမ္တယ္’’ ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္ေန ကုိေကာင္းႏုိင္ က ဘူတာႀကီးအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာ သည္။

အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ ငန္းၿပီးစီးပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားၾကာခ်ိန္ လက္ရွိထက္ပိုမို ေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္ မာ့မီးရထားကဆိုသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး  အေဆာက္အအံုကိုလည္း ေရွးမူ မပ်က္ ထိန္းသိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၁ ရာစု၏ ေနာက္ဆံုးေပၚလက္ ရာတစ္ခုအျဖစ္ အထင္ကရျဖစ္ လာမည့္ ဗိသုကာအေခၚ ‘Rotunda’ ဟုေခၚသည့္ ဘဲဥ ပံုသဏၭာန္ အမိုးခံုးႏွင့္ ဘူတာ႐ံု အသစ္တို႔ကို မီးရထားလမ္း ေပၚ၌ အုပ္မိုး၍ ထပ္မံေဆာက္ လုပ္မည္ျဖစ္ရာ အေဟာင္းႏွင့္ အသစ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ထူးျခားလွ ပသည့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕ ပတ္ရထားစီး သူဦးေရသည္ လက္ရွိတြင္ တစ္ ရက္္လွ်င္ ကိုးေသာင္းခန္႔ ရွိရာမွ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက တစ္ရက္ သံုးသိန္းခန္႔ ရွိလာရန္ ျမန္မာ့မီး ရထားက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီက ရထား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအပါ အ၀င္ရထားပိုင္ေျမ ၂၇ဧကခန္႔ တြင္႐ံုးခန္းတာ၀ါမ်ား၊အိမ္ရာမ်ား ဟုိတယ္ႏွင့္ ပန္းၿခံမ်ားလည္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံခန္႔ ကုန္က်မည္ဟု ကုမၸဏီကဆို သည္။

‘‘အသစ္တည္ေဆာက္မယ့္ အေဆာက္အအံုေတြမွာ ေဆး႐ံု ေတြ၊ မီးသတ္စခန္းေတြလည္း ပါ၀င္တယ္။ ကုမၸဏီဘက္က အဆိုျပဳရာမွာ ျမန္မာ့မီးရထား၀န္ ထမ္းေတြအတြက္ အိမ္ရာတည္ ေဆာက္ေပးေရးက႑ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္’’ ဟု ျမန္မာ့မီးရ ထားအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦး ထြန္းေအာင္သင္းက ေျပာၾကား သည္။

Central Transport Development Consortium တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မင္းဓမၼကုမၸဏီ က ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွယ္ယာ ၆၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကို စင္ကာပူအျခစိုက္ Oxley Holdings ကုမၸဏီႏွင့္ Sino Great Wall ကုမၸဏီတို႔က ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ပိုင္ဆိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ မင္းဓမၼကုမၸဏီသည္ မုတၱမဟုိးလ္ဒင္းကုမၸဏီ၏ လက္ ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲ ၂၃ ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းၿပီးစီး ပါက သံုးစြဲမည့္ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ကုမၸဏီဘက္က ေရးဆြဲထား ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ေျပာသည္။

ရထားမ်ား ျမန္ႏႈန္းျမႇင့္ရန္ ရထားလမ္း၊ အခ်က္ျပစနစ္ႏွင့္ ရထားတြဲဟူေသာ အခ်က္သံုးခု ညီၫြတ္မွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရထားအင္ ဂ်င္နီယာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္ မီးရထားတြဲမ်ား၊ အခ်က္ျပစနစ္ မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေခ်းေငြျဖင့္ အသြင္ ေျပာင္းေတာ့မည္ျဖစ္ရာ လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပအထိမ္းအမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ သည္။ 

Top News