မေကြးတိုင္းတြင္ ဆင္စခန္းႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာေစေရး အပန္းေျဖ ေလ့လာေရးဆင္စခန္းႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း မေကြးတိုင္း သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္း ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္ ပံုေတာင္ပံုညာေဒသ ဂန္႔ေဂါထီး လင္း လမ္းမႀကီး ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕မွ ကိုး မိုင္ခန္႔အကြာ ေလာင္ေထာင္ ဆင္အိုႏွင့္ ဆင္သားေမြး ထိန္း သိမ္းျပဳစုေရးစခန္းႏွင့္ မင္းဘူး ခ႐ိုင္ ေရႊစက္ေတာ္ ေဘးမဲ့ေတာ သံုးမိုင္လမ္း ဆင္ဝိုင္းတို႔ကို ခရီး သြားဝန္ေဆာင္မႈ ဆင္စခန္းမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္ ေနေၾကာင္း မေကြးတိုင္း ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္ စိန္က ေျပာသည္။

‘‘ေရႊစက္ေတာ္ဆင္ဝိုင္းကို ဆင္စခန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔က ျပည္ေထာင္စုက ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီ။ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီေပါ့ေနာ္။ ဂန္႔ေဂါကိုေတာ့ ဆင္စခန္းအျဖစ္ လုပ္ဖို႔ ေလ့လာစီစဥ္ေနဆဲပဲရွိ ေသးတယ္။ အျမန္ဆံုးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာေပါ့’’ ဟု ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာ သည္။

ဆင္စခန္းမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ ေရး တိုင္းအစိုးရ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ ျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန သစ္ ထုတ္လုပ္ေရးဌာနႏွင့္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းဦးစီး မွဴး ဦးျမင့္စိန္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္က ယင္းဆင္စခန္းမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး မၾကာမီ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

သစ္ထုတ္လုပ္ေရး ဌာန အေနျဖင့္ ဆင္ဝိုင္းမ်ားကို ဆင္ စခန္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ ေရး၊ ခရီးသြားမ်ား တည္းခုိအပန္း ေျဖ ေလ့လာႏုိင္ေရး စသည့္ ဝန္ ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား တာဝန္ယူ ရၿပီး ဟိုတယ္ခရီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ဆင္ေလ့လာေရးစခန္းေတြ လုပ္တာက ေကာင္းပါတယ္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားေတြ စိတ္ဝင္စားတယ္။ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆို ရင္ တိုင္းအတြင္း ခရီးသြားဝင္ ေရာက္မႈ ျမင့္တက္လာမွာျဖစ္ သလို ေဒသေေတြလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာမယ္’’ဟု ၎ကဆို သည္။

ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္ ေလာင္ေထာင္ ဆင္ေဆး႐ံု (ဆင္အို၊ ဆင္သား ေမြးျပဳစုေရးစခန္း ကိုးမိုင္စခန္း) သည္ ဂန္႔ေဂါ-ထီးလင္းလမ္းမ ႀကီး အတြင္းဘက္သို႔ သံုးမိုင္ခန္႔ ဝင္ေရာက္ရၿပီး ကားေလးမ်ား ဝင္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲရွိ သျဖင့္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ေရႊစက္ေတာ္ ေဘးမဲ့ေတာ ဆင္ဝိုင္းမွာမူ အခ်က္အခ်ာက် ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိေနၿပီး ဆက္သြယ္သြားလာေရး လြယ္ကူ ေသာေၾကာင့္ ဆင္စခန္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ပါက ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ ေၾကာင္း တိုင္းဦးစီးမွဴးက ဆို သည္။

     ယင္းဆင္စခန္းမ်ားတြင္ ဆင္ တို႔၏ သဘာဝမ်ား၊ ေတာေတာင္ သဘာဝမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္႐ံု သာမက ဆင္ျဖင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ လုပ္ငန္းမ်ားပါ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ထုတ္ လုပ္ေရးဌာနပိုင္ ဆင္အေကာင္ ေရ ၃,၀၀၀ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္း အနက္ မေကြးတိုင္းတြင္ ဆင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ဂန္႔ေဂါ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးဌာနမွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအနက္ ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးဌာန လက္ ေအာက္တြင္ ဆင္ဝိုင္း ၃၂ ဝိုင္း ရွိၿပီး ဆင္အေကာင္ေရ ၂၀၆ ေကာင္ရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

Top News