မြန္၊ လားဟူအဖြဲ႕ႏွင့္ ယခင္အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေဆြးေႏြး

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးျဖစ္သည့္ အဖြဲ႕(၁၀)ဖြဲ႕ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပုံ− Ko Than Khe’FB)

မၾကာမီက တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသ ေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)လက္မွတ္ ထုိးခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုး(LDU)ႏွင့္ ယခင္ NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖြဲ႕အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ညႇိ ႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္၌ စတင္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ကရင္အ မ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစး ဖိုး၊NMSP ဒုဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာတို႔ အပါအဝင္ NCA လက္မွတ္ထုိုး အဖြဲ႕မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္သည္။

‘‘အရင္က ရွစ္ဖြဲ႕ရွိတယ္။ အခု ႏွစ္ဖြဲ႕ထပ္တိုးလာေတာ့ ၁၀ ဖြဲ႕ျဖစ္သြားတယ္။ ျဖစ္သြားတဲ့ ၁၀ ဖြဲ႕က NCA လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ လို အပ္တဲ့ JICM တို႔၊ UPDJC တို႔၊ JMC တို႔ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေနာ္။ ဒီယႏၲရားေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾက မယ္ဆိုတာကို ညႇိႏိႈင္းၾကတာပါ’’ ဟု KNU အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ပဒိုေစာတာဒိုမွဴးက ေျပာ သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ တြင္ NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖြဲ႕ရွိ ရာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ယခု ႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ မြန္ ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)ႏွင့္ လား ဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU)တို႔ NCA တြင္ ပါဝင္လက္ မွတ္ထုိးခဲ့သည္။

NMSP ႏွင့္ LDU တို႔အနက္ NMSP သည္ NCA အရ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC)၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) ႏွင့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး (JICM)စသည့္ စုဖြဲ႕မႈမ်ားပါဝင္ ခြင့္ရရန္ ေသခ်ာေသာ္လည္း LDU အဖြဲ႕က မေသခ်ာေသးေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

LDU သည္ အစိုးရႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းမရွိ၍ JMC ႏွင့္ JICM တို႔တြင္ ပါဝင္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း UPDJC တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရေရး ယခင္လက္မွတ္ထုိးထားသည့္တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕၏ သေဘာထားအေပၚမူတည္ေၾကာင္း LDU ဒုဥကၠ႒ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္ လမြန္က ဆိုထားသည္။

အစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၁၉ ရက္အထိ ဆက္လက္ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အပစ္ရပ္ ၁၀ ဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံု၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံက်င္းပႏုိင္ေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြး ေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

Top News