ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အစိုးရထံအခ်က္ေျခာက္ခ်က္ေတာင္းဆုိ

အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

အိမ္ၿခံေျမ၊ တိုက္ခန္း ေရာင္းဝယ္ရာ တြင္ အခြန္ႏႈန္းထားေလွ်ာ့ခ်ရန္အပါအဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၌ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲေျခာက္ခ်က္ကို ကူညီေျဖရွင္းေပး ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အစိုးရထံ ယမန္ေန႔က တင္ျပသည္။

အိမ္ၿခံေျမ၊ တိုက္ခန္းေရာင္းဝယ္ရာတြင္ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ ၂ ႏွစ္ခန္႔ ယာယီေလွ်ာ့ခ်ေပး ရန္၊ စီမံကိန္းမ်ား အာမခံထား၍ စီမံကိန္း အႀကီးအေသးေပၚမူတည္ကာ သံုးႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ အထိ ဘဏ္ေခ်းေငြရရွိရန္၊ ဘဏ္ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္၊ အိမ္ရာဝယ္ယူသူ မ်ားအတြက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၂၀ အထိ ဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ဝယ္ယူခြင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရရွိရန္၊ တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ မ်ား ထုတ္ေပးမည့္ကာလ သတ္မွတ္ေၾကညာေပးရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္မည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအေရအ တြက္မ်ားမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ဟူ သည့္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကို ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ အစိုးရက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္ထားသည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာ ႏွစ္၏ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ အိမ္ၿခံေျမ၊ တိုက္ခန္းေရာင္း ဝယ္ရာ၌ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားကို ဥပေဒအသက္ဝင္ေသာ အခ်ိန္က၍ ေျခာက္ လအတြင္း အခြန္ေဆာင္ပါက ၃ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ ေျခာက္လ ေနာက္ပိုင္းအခြန္ထမ္းေဆာင္ မည္ဆုိပါက

၅ ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတာင္းဆိုထား သည့္ ေျခာက္ခ်က္တြင္ ပထမဆံုး အခ်က္ျဖစ္ေသာ အခြန္ေျဖေလွ်ာ့ ေပးေရးသည္ အခြန္ဥပေဒၾကမ္းတြင္  ထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ထိုဥပေဒၾကမ္းကို ေဆာက္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သေဘာက်သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ တြင္ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေရ ရွည္တိုးတက္ေရး ႏုိင္ငံေတာ္က ကူညီေျဖရွင္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါရန္ တင္ျပျခင္းအခမ္းအနားတြင္ အခြန္ဥပေဒၾကမ္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ခြင္မ်ားမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ားက တူညီဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္၍ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္ အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း စာမ်က္ ႏွာ (၁၆) အပိုဒ္ (၂၅)တြင္ ေဖာ္ ျပထားေသာ ဥပေဒသည္ တုိင္း ျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ သျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာလ်င္ စြာ အတည္ျပဳေၾကညာေပးရန္ ေထာက္ခံပါသည္ဟူေသာ စာ တန္းမ်ားကို ခန္းမအတြင္း ခ်ိတ္ ဆြဲထားသည္။

‘‘အခြန္ဥပေဒကို ဆက္လက္ အတည္ျပဳေပးဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလံုးကိုုယ္စား ေမတၱာရပ္ခံပါ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္ လုပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရွိန္ ဝင္းက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေရး ဆြဲသည့္ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အ ေကာက္ဥပေဒကို ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေထာက္ခံ သည္ဟု သိရသျဖင့္ ဝမ္းသာေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းအတြင္း မွာရွိတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ၊ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္သားေတြရဲ႕ ေထာက္ ခံမႈ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းအတြင္း မွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ ခံမႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ မွ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ယူ ေဆာင္သြားပါ။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ကိုလည္း အတည္ျပဳေပးပါလို႔ ဒီ ေနရာက ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက အခြန္ေျဖေလွ်ာ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရကို ေထာက္ခံ ၿပီး အျခားေသာ ဘဏ္အတုိးႏႈန္း အခက္အခဲ၊ ဘဏ္ေခ်းေငြရရွိေရး အပါအဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပ သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ရွင္ ဦးေမာင္ဝိတ္က ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းပါက ၁၉၉၇ တြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းၿပိဳပ်က္ မႈကို ဥပမာေပး၍ ေျပာခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး အ ခက္အခဲက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႐ိုက္ ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔မသြားေစရန္ စီမံကိန္းမ်ား အာမခံထားၿပီး ေခ်း ေငြရရွိေရး မည္မွ်အေရးႀကီးပံု ကို ဦးေမာင္ဝိတ္က ရွင္းျပသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက ၂ ႏွစ္မွ၁၀ ႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ယူၿပီး ေဆာင္ ရြက္ရၿပီး လုပ္ငန္းအားလံုးၿပီးစီးမွသာ ေငြျပန္ေဖာ္ႏုိင္သျဖင့္ ဘဏ္ ေခ်းေငြ ႏွစ္ရွည္လိုအပ္သည္ဟု ဦးေမာင္ဝိတ္က ေျပာသည္။

ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ် ေရး ေတာင္းဆုိျခင္းမွာ ႏိုင္ငံ တကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအၾကားသာ ေပးရ ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၁၃ ရာခုိင္ ႏႈန္းေပးေနရေသာေၾကာင့္ဟုဆို သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု သည္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းကို ေက်ာ္ လြန္ၿပီး အျမတ္ရရွိရန္ မလြယ္ကူ ျခင္းေၾကာင့္ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ် ေပးရန္ ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်လွ်င္ အေျခခံျပည္သူမ်ား အပ္ေငြ မနစ္နာေစရန္ ပင္စင္စား မ်ား၊ မိသားစုအပ္ေငြဟုေခၚႏိုင္ သည့္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ေအာက္ ဘဏ္၌ အပ္ေငြမ်ားအေပၚတြင္ လက္ရွိဘဏ္အတုိးႏႈန္း အတုိင္း ထားျခင္း၊ ပိုမိုေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး က်ပ္သိန္း ၅၀၀ အထက္ အပ္ ေငြမ်ားအေပၚတြင္ အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သည့္ပံုစံ ျပဳလုပ္သင့္ ေၾကာင္း ဦးေမာင္ဝိတ္က အႀကံ ျပဳသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရဝန္ထမ္း မ်ား၊ ဝင္ေငြနည္း ပုဂၢလိကဝန္ ထမ္းမ်ား အတိုးႏႈန္းသက္သက္ သာသာျဖင့္ ႏွစ္ရွည္အိမ္ရာဝယ္ ယူႏိုင္ေရး စီစဥ္ေပးရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ အခမ္းအနားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအ ေပၚ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွစ္ထပ္ခြဲႏွင့္ေအာက္ကုိ တစ္လအတြင္း၊ ၁၂ ထပ္အထိ ႏွစ္လအတြင္း၊ ၁၂ ထပ္ႏွင့္ အထက္ကို ေျခာက္လအတြင္း စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈကို ထိန္းထားႏိုင္ၿပီး မူဝါဒ ေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္ လုပ္ေရးက႑ အားေကာင္းလာ မည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ က႑သည္လည္း မၾကာမီ မိုးပ်ံ ပူေဖာင္းလိုမဟုတ္ဘဲ စနစ္တက် ျမင့္တက္လာမည္ကို ျမင္ရမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

Top News