ျပည္သူ႔ဘ႑ာအလြဲသံုးစားမႈ အေထာက္အထားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားထံ တိုင္ၾကားရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဦးဝင္းျမင့္ တိုက္တြန္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ (ဓာတ္ပံု − ထက္အာကာေက်ာ္)

ျပည္သူ႔ဘ႑ာအေပၚ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးေန႐ံုျဖင့္ မၿပီးဆံုးေစဘဲ အခ်က္အလက္အေထာက္အထား ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲမ်ားထံ တုိင္ၾကားရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က တိုက္ တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယမန္ေန႔ကက်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ တင္ဒါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဒၚနန္းခမ္းေအး၏အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ၿပီးေနာက္ ဦးဝင္းျမင့္က လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္အေပၚ ေစတနာထားသည္ကိုေတြ႕ရေသာ္လည္းမိမိမဲဆႏၵနယ္ရွိ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအလြဲသံုးစားမႈမ်ားကို အခ်က္အလက္ အတိအက်ျဖင့္တိုင္ၾကား၍ ထိေရာက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းသည္။

‘‘အဆိုေလးေပၚလာမွ ေဆြး ေႏြးၾကတယ္။ ၿပီးရင္ အခုလိုပဲ မွတ္တမ္းတင္တယ္၊ မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္တယ္နဲ႔ ၿပီးေနမယ့္အစားထိ ေရာက္တဲ့အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ေစခ်င္တယ္။ လုပ္ျပလိုက္ေစခ်င္တယ္။ ဘယ္သူေတြပါသြားသြား။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို အလြဲသံုးစားလုပ္တာ။ အဂတိလုပ္တဲ့သူေတြဘယ္သူပါသြားသြား။ လုပ္ျပလိုက္ေစခ်င္တယ္’’ ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ဥကၠ႒ထံ ေပးပို႔တုိင္ၾကား စာမ်ားကို ေသခ်ာေလ့လာစိစစ္၍ သက္ဆုိင္ရာျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္၊ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဂ တိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ စသည့္သက္ဆုိင္ရာ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားထံ ထပ္ဆင့္ ေပးပို႔ေၾကာင္း ဦးဝင္းျမင့္က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကိုယ့္ေဒသမွာ တစ္ခုခ်င္း ျဖစ္ပ်က္ေနတာကို ကြၽန္ေတာ္အ ၿမဲေျပာတယ္။ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား၊ ဓာတ္ပံုအ ေထာက္အထား၊ စာရင္းဇယားအ ေထာက္အထား၊ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားနဲ႔ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာအေပၚမွာ အလြဲသံုးစား လုပ္တယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲေတြဆီတုိင္ပါ။ တကယ္လို႔ အဂတိနဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္ဆိုလည္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ပါ။ တိတိက်က်တုိင္ပါ’’ ဟု ၎က တုိက္တြန္း သည္။  ယမန္ေန႔က တင္ဒါႏွင့္ပတ္ သက္သည့္အဆိုတြင္ ပါဝင္ေဆြး ေႏြးေသာ သံျဖဴဇရပ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဉာဏ္ဟိန္းက ၎၏မဲဆႏၵနယ္၌ စည္ပင္သာ ယာက တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ သည့္စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ သက္ဆိုင္ရာက ျပင္ပေပါက္ေစ်းထက္ အနည္းဆံုးတစ္ဆ ေစ်းပိုတင္ထား သည့္အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ထံ တုိင္စာေပးပို႔ထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာသည္။

အစိုးရဌာနမ်ားက တင္ဒါ မေခၚဘဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန ျခင္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲစြာ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းႏွင့္ တင္ဒါေပး ရာတြင္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး ၿပီး ျပည့္စံုသည့္ အခ်က္မ်ားကို တင္ဒါ ဆြဲမည့္ ကုမၸဏီမ်ား ထည့္သြင္း ေရးဆြဲေစျခင္းျဖင့္ မွ်တစြာ ယွဥ္ ၿပိဳင္ေပးရန္အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

အဆိုကို နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခမ္းေအးက တင္သြင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦးက ပါဝင္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ ၁၀၁၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၅၄၊ ၾကားေနရွစ္မဲျဖင့္ အဆို႐ႈံးနိမ့္ကာ အတည္မျဖစ္ဘဲ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

အထက္ပါအဆိုသည္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အျပဳသေဘာ ေဆာင္၍ ထိန္းေက်ာင္းသည့္အ ဆိုျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဒုဝန္ ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၏ျပန္လည္ေျဖ ဆိုမႈတြင္ က်ပ္ ၁၀ သန္းအထက္ တင္ဒါေခၚယူမႈအေၾကာင္းမပါဝင္ ေၾကာင္းႏွင့္ က်ပ္ ၁၀ သန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္ဒါမေခၚဘဲ ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခ်က္အ လက္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း အဆိုတင္ သြင္းသူ ေဒၚနန္းခမ္းေအးက ေျပာ သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒က ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ံုးၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၇ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို တိက်စြာႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ေလးစား လိုက္နာရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကား သည္။

 ‘‘ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းကို မလိုက္နာလို႔ ကိုယ္စား လွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးေနတာ။ မလိုက္နာတာေတြ ေအာက္ေျခ မွာ ေတြ႕ရွိေနလို႔ ေဆြးေႏြးေနတာ။ မလိုက္နာတာသိလို႔လည္း ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတ႐ံုးက ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ထပ္ၿပီး ၫႊန္ ၾကားေနရတာ’’ဟု ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။