ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အိုလံပစ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို က်ခံေပးရန္ ေတာင္ကိုရီးယား တာဝန္ယူ

ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစား အသင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အားလံုးနီးပါးကို ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရက က်ခံေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစား အဖြဲ႕သည္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ ေျဖာင္ခ်န္း ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္၌ ပါဝင္ ယွဉ္ၿပိဳင္လ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါ အားကစား အဖြဲ႕၏ ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္ႏွင့္ အျခားေသာ အေထြေထြ ကုန္က်မႈ အားလံုးနီးပါးကို က်ခံတာဝန္ယူေပးရန္ ေတာင္ကိုရီးယား လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေပးခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ အစိုးရ၏ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစား အဖြဲ႕၏ စရိတ္စကအတြက္ ဝမ္ေငြ ၂.၈၆ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၂.၆၄ သန္း)မွ် က်ခံ အသံုးျပဳသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစား အဖြဲ႕အျပင္ အားေပးသူမ်ားပါ လုိက္ပါလာသည့္ လူေပါင္း ၄၀၀ ဝန္းက်င္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ အိုလံပစ္အတြက္ ေျဖာင္ခ်န္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားကို အိုလံပစ္သို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းသည္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ သဟဇာတ ျဖစ္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပားက ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို အမွန္တကယ္ လိုလားမႈ ရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္ေနဆဲဟု သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အိုလံပစ္ ဖြင့္ပြဲ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္း၏ ညီမအရင္းကိုယ္တိုင္ လိုက္ပါလာေသာ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကိုလည္း ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီး ေရခဲျပင္ ေဟာ္ကီ အားကစားနည္း၌လည္း တစ္သင္းတည္း ပူးေပါင္း၍ အိုလံပစ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။

Ref: Rapple