ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ထြက္ရပ္လမ္းဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

 ျပည္သူအားလံုး လက္ခံသည့္   ဖက္ဒရယ္စနစ္ ထူေထာင္တည္ေဆာက္ႏုိင္မွ ၿငိမ္း ခ်မ္းႏိုင္မည္ျဖစ္၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္သည္ သမုိင္း၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္၊ ျပည္ေထာင္ စု၏ ထြက္ရပ္လမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုး (LDU) တုိ႔အၾကား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္ သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးျခင္းအခမ္း အနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာရာ၌ ယခု ကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္္မတို႔ရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းက ေျပာျပတယ္။ တုိင္းရင္းသား ေတြက ေျပာၾကတယ္။ လူတုိင္း က ေျပာၾကတယ္။ ေလ့လာသံုး သပ္သူ ပညာရွင္ေတြက ေျပာၾက တယ္။ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံ၊ ကြၽန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြ အားလံုး သေဘာတူ လက္ခံၾကတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ထူေထာင္   တည္ေဆာက္ႏိုင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္မယ္ဆုိတာကို အား လံုးသိၾကတဲ့အတုိင္း ဒီကေန႔ ဒီအ ခ်ိန္မွာ ဖက္ဒရယ္ဆုိတာ သမုိင္း ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္၊ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ထြက္ရပ္လမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ကို ေရာက္ရိွိေနခဲ့ပါၿပီ’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

အပစ္မရပ္အဖြဲ႕မ်ားအား

ဖိတ္ေခၚ

လာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီ လာခံ သံုးႀကိမ္အတြင္း ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍ ယံုၾကည္ စြာ လက္တြဲပူးေပါင္းၾကရန္လည္း NCA မထိုးရေသးသည့္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထပ္ ေလာင္းဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔အားလံုး ၿပီးခဲ့တဲ့ အတိတ္ကို သင္ခန္းစာယူၿပီး တုိင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္၊ ကြၽန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အနာ ဂတ္အတြက္ ေရွ႕ကို ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ရဲရဲႀကီး လွမ္းလိုက္ဖို႔ ေျပာ ခ်င္ပါတယ္။ လက္နက္ေတြ ခဏ ေဘးဖယ္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး စားပြဲဝိုင္းေတြမွာ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ၾကဖို႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးအတြက္ စတင္မႈအသစ္တစ္ခုကို အစျပဳေပးၾကဖို႔ ေျပာၾကားလုိပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၁ ပင္လံုလမ္းေၾကာင္း

ဆက္ေလွ်ာက္မည္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အားလံုးသေဘာတူ လက္ခံႏိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးေပၚထြန္း ေရး ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ (၂၁) ရာစု ပင္လံုညီလာခံ လမ္း ေၾကာင္းကို မမွိတ္မသုန္ ဆက္ လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

‘‘ဘယ္လို အခက္အခဲမ်ိဳး၊ ဘယ္လိုစိတ္ေခၚမႈမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ရ သည္ျဖစ္ေေစ ဖက္ဒရယ္ပန္းတိုင္ အေပ်ာက္မခံဘဲ ေျခလွမ္းမွန္မွန္နဲ႔ ေရွ႕ကို ဆက္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္း သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအ နက္ေျပာလိုပါတယ္’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ခရီးကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕၊ သာသာယာယာ ျဖတ္သန္းရမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္ ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာသည္။

‘‘မလြယ္ကူဘူး၊ ခက္ခဲမယ္၊ စိန္ေခၚမႈေတြမ်ားမယ္ဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ အစကတည္းက သိခဲ့ပါ တယ္။ လြယ္ကူတယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ မတို႔ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေနတာ ၾကာလွၿပီေပါ့’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။

NCA ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူမ်ားကို

ေက်းဇူးတင္

သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ ျဖစ္ထြန္းေရး အားႀကိဳးမာန္ တက္ေဆာင္ရြက္ကာ NCA ေပၚ ေပါက္လာျခင္းျဖစ္၍ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ၾကသူမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာဆိုသည္။

‘‘ဒီကေန႔ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲေတြ စတင္ႏိုင္ခဲ့႐ံုသာမက ျပည္ ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ (၃၇) ခ်က္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးမွာ သေဘာ တူ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီ ခ်က္မ်ား ရရွိလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အခင္းအ က်င္းသစ္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ ေဆာက္ႏိုင္မည့္ အေျခခံမူမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

NCA အရ က်င္းပသည့္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုကို ေျခာက္လတစ္ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထား ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္လ်ာထားသည္။ လာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ကို ဦးစားေပးေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရ ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕မ်ား က ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုႏွစ္အတြင္းအ ျခားဖြဲ႕မ်ားလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးလာႏိုင္ေျခမ်ားစြာရွိ ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးခင္ေဇာ္ဦး(ၿငိမ္း)က ေျပာၾကားသည္။

ဒီ (၂၀၁၈) အတြင္းမွာေတာ့ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕ေတြ ထိုးလာလိိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံု ၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္အ တြင္းမွာေတာ့ အမ်ားႀကီးျဖစ္ႏုိင္ ေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆယ္ လေလာက္ရပါတယ္။ ဒီဆယ္လ အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရေအာင္ ညႇိႏႈိင္းမယ္။ က်န္တဲ့အဖြဲ႕ေတြပါ လာႏိုင္စရာ Positive ေတြေတြ႕ပါ တယ္။ သို႔ေသာ္မည္သည့္ အဖြဲ႕ ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ  ဒီအခ်ိန္မွာ ေျပာလို႔ မျဖစ္ေသးပါဘူး’’ ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ခင္ ေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူ အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္လည္း ၂၀၁၆ ဇြန္လမွ စတင္ကာ ၁၈ လတာကာလအ တြင္း အလြတ္သေဘာ ကိုးႀကိမ္ ႏွင့္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲ ကိုးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ကိုးခ်က္ႏွင့္အညီ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္္ လက္ေျပာၾကားသည္။

More in News Section