ပဲခူးေဆာင္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့သည့္အခန္းသုိ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာ

ပဲခူးေဆာင္ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနထုိင္ခဲ့ေသာ အခန္းေရွ႕၌ ယမန္ေန႔က ျပင္ဆင္ထားစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဆုဆက္)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (၁၀၃)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အထိမ္းအ မွတ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနထုိင္ခဲ့ သည့္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပဲခူး ေဆာင္အခန္း အမွတ္(၁၁၃)ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ ျပသရာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ ႐ႈခဲ့သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (၁၀၃) ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနထုိင္ခဲ့သည့္ ပဲခူးေဆာင္ေရွ႕၌ ပဲျပဳတ္ႏွင့္ နံျပားေကြၽးေမြးျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သမိုင္း ဝင္ဓာတ္ပံုမ်ား ျပသျခင္းတို႔ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပဲခူးေဆာင္အခန္းအမွတ္(၁၁၃)သုိ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

‘‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့တဲ့ အခန္းက တျခားရက္ေတြဆို ပိတ္ထားတာ၊ ေက်ာင္းသားအေဆာင္လည္း ျဖစ္ေနေတာ့ လာၾကည့္ဖို႔ မလြယ္ဘူး။ အခုလို သမိုင္းဝင္ေနရာတစ္ခု ၾကည့္ခြင့္ရတာကေတာ့ အခြင့္ ေကာင္းတစ္ခုေပါ့’’ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနခဲ့သည့္အခန္းသို႔ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ မရတီဦးက ေျပာ သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေန ထိုင္ခဲ့ေသာ ပဲခူးေဆာင္အခန္းအ မွတ္(၁၁၃)ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္သည့္ ၂၀၁၅ ေဖ ေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္က အမ်ားျပည္ သူၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားစဥ္ ၁၉၃၆-၃၇ ၌ ပဲခူးေဆာင္အေပၚထပ္ရွိ အခန္း အမွတ္(၁၁၃)တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ပဲခူးေဆာင္သဟာယႏွင့္ စာဖတ္ အသင္း   ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ယခုအခါ ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္အတြင္းရွိ ပဲခူးေဆာင္ကို ေက်ာင္းသားအေဆာင္အျဖစ္ အ သံုးျပဳေနေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေနထိုင္ခဲ့သည့္ အ ခန္းအမွတ္(၁၁၃)ကို ေနထုိင္ခြင့္မျပဳဘဲ နဂိုအတိုင္းသာ ထားရွိသည္။