ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ယခုႏွစ္ဘ႑ာတြင္ လ်ာထားခ်က္ထက္ တစ္ဆခန္႔ ပိုမိုရရွိဟုဆို

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ စဥ္ေၾကာင့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တစ္လ ခြဲေက်ာ္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေသာ္လည္း ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖိုးသည္ ဘ႑ာ ႏွစ္ကုန္ရန္  တစ္လေက်ာ္အလို တြင္ လ်ာထားခ်က္ပမာဏ၏ တစ္ဆခန္႔ ပိုမိုရရွိေၾကာင္း ေမာင္ ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ စခန္းတာဝန္ခံဦးခ်ိဳေထြးက ေျပာသည္။

ယခု  ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေမာင္ေတာ္နယ္စပ္ႏွင့္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး ကန္ေဒၚ လာ ေျခာက္သန္းရရွိရန္ လ်ာ ထားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေဖေဖာ္ဝါ ရီ လဆန္းအထိ ကန္ေဒၚ လာ ၁၀ သန္းေက်ာ္ဖိုး ရရွိထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ကုန္သြယ္မႈေတြက ပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ လက္ရွိ မွာလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဝယ္ လိုအားေတြရွိေနပါတယ္။ တျခား ကုန္သြယ္သူေတြကိုလည္း ေမာင္ ေတာနယ္စပ္ကေန ကုန္သြယ္မႈျပဳ ဖို႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိမွာေတာ့ ဆန္ေတြကို အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေနရပါတယ္’’ ဟု ဦးခ်ိဳေထြးက ေျပာသည္။

ယခုရရွိသည့္ ကုန္သြယ္ မႈတန္ဖိုးသည္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွ ရရွိ ျခင္းျဖစ္ၿပီး  သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈမရွိေသးေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ကုန္သြယ္ သူ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္ဖို႔လိုပါ တယ္။ အခုပို႔ကုန္ေတြ ပံုမွန္တင္ပို႔ ေနတယ္။ သြင္းကုန္တင္သြင္းဖို႔ လည္း ႀကိဳးစားေနပါတယ္’’ ဟု ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဓိကလုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးသိန္းေမာင္က ေျပာ သည္။ ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္သို႔ တင္ပို႔ေနသည့္ ပို႔ ကုန္မ်ားသည္ ဆန္၊ ခ်င္းအစို၊ ငါး သေလာက္၊ ငါးျမစ္ခ်င္း၊ ေရခ်ိဳ ငါး၊ ေရငန္ပုစြန္၊ ငါးေျခာက္မ်ိဳးစံု၊ ဝါးႏွင့္ စက္မႈကုန္ေခ်ာ ပစၥည္း မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈစာ  ရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အၾကမ္း ဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ကစတင္ ရပ္ဆုိင္းေနၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၄ရက္တြင္ ပံုမွန္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။