တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အတြင္း ေပါင္ကိုးဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ သေဘာတူညီမႈမ်ား ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာ ေမ၏ ယခုသီတင္းပတ္ တ႐ုတ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတစ္ ဝန္း အလုပ္အကိုင္ ၂,၅၀၀ ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးမည့္ ေပါင္ ၉ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၂၆ ဘီလီယံ)တန္ဖိုးရွိ သေဘာ တူညီမႈမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အစိုးရက ေဖ ေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္၌ ေျပာသည္။

‘‘ေပါင္ ကိုးဘီလီယံေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အဲဒီသေဘာတူညီမႈ ေတြကို ဒီသီတင္းပတ္အတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္’’ ဟု ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး လီယမ္ေဖာက္ခ္က ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္၌ ေျပာဆိုထားသည္။


ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးဌာန တစ္ခုအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုန္သြယ္ေရးမွ ေပါင္ ၅၉ ဘီလီယံ ခန္႔အထိ ၿဗိတိန္ကုမၸဏီမ်ား ရရွိ ေနေသာ ယင္းတန္ဖိုးရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးကို မိမိတုိ႔က ဆက္ လက္တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သေဘာ တူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေဈးကြက္ဝင္ ေရာက္ခြင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ႏွင့္ မတူညီေသာ က႑မ်ားအ တြင္း အနာဂတ္၌ ဆက္သြယ္ရန္ ကတိျပဳမႈမ်ားကို ထပ္မံလက္မွတ္ ေရးထိုးပါက တန္ဖိုးျမင့္တက္လာ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေၾက ညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ေပါင္ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ တန္ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ ေဈး ကြက္ဝင္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ၈၉၀ အထိသည္ ၿဗိတိန္၏ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑ အတြက္ ေသခ်ာသည္ဟု ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ထရီဆာေမ၏ သံုးရက္ၾကာ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္သည္ ေသာၾကာေန႔က အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အီးယူမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေနာက္ ၿဗိတိန္သည္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာ ရန္ ျပန္လည္ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

ေဘဂ်င္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈ တစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးရန္လည္း ၿဗိတိန္က ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

—Ref: Reuters

Top News