႐ုရွား၌ ေလယာဉ္တစ္စီးေပၚ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ားကို အေရးေပၚ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးခဲ့ရ

႐ုရွား၌ ခရီးသည္တင္ ေလယာဉ္တစ္စီးတြင္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ားကို အေရးေပၚ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္က ျဖစ္စဉ္တြင္ Aeroflot ေလေၾကာင္းလုိင္း၏ ခရီးစဉ္အမွတ္ SU1183 ေလယာဉ္ေပၚ၌ မေတာ္တဆ မီးေလာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလယာဉ္ေပၚရွိ ဖုန္းဓာတ္အားသြင္းေသာ ေနရာမွ မီးစေလာင္ၿပီး မီးခိုးလံုးမ်ား အူထြက္ေနပံုကို ခရီးသည္ အခ်ိဳ႕က ဖုန္းျဖင့္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။

႐ုရွားမီဒီယာမ်ားက ေမာ္စကိုမွ ဗိုလ္ဂိုဂရက္ဒ္သို႔ ပ်ံသန္းလာသည့္ေလယာဉ္ ေလဆိပ္တြင္ ဆင္းသက္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းလုိလုိ၌ Economic Class ခရီးသည္မ်ား စီးနင္းလုိက္ပါရာ ေနရာ၌ မီးေလာင္ခဲ့ျခင္းဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဗိုလ္ဂိုဂရက္ဒ္ ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ မေတာ္တဆမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စံုစမ္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ခရီးသည္မ်ား စီးနင္းလုိက္ပါလာေသာ ေနရာတြင္ မီးေလာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလဆိပ္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလုိင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ခရီးသည္မ်ားကို ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေစရန္ ကူညီစီစဉ္ေပးခဲ့ရသည္။

Airbus A320 အမ်ိဳးအစား ေလယာဉ္ေပၚတြင္ လုိက္ပါလာသူ တစ္ဦးမွ် မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ေရာ၊ အေရးေပၚ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ပါ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ မရွိခဲ့ဟုလည္း ဆိုသည္။

လတ္တေလာတြင္ ေလေၾကာင္းလုိင္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းလံုၿခံဳေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန အရာရွိမ်ား ပူးေပါင္းကာ မီးေလာင္မႈ စတင္ရသည့္ ျဖစ္စဉ္ကို ေျခရာခံ စံုစမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Global News

Top News