ဂ်ပန္တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာတစ္ခု မီးေလာင္ၿပီး လူ ၁၁ ဦး ေသဆံုး

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ တစ္ခု မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လူ ၁၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဟာ့ကိုင္းဒိုး ကၽြန္းေပၚရွိ ဆက္ပို႐ို ၿမိဳ႕မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားသည့္ ေဂဟာတြင္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္၌ မီးစေလာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ NHK သတင္းဌာနက မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားစဉ္ ေဂဟာထဲ၌ လူ ၁၆ ဦးထိ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သံုးထပ္ အေဆာက္အအံုတြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ မီးခိုးလံုးႀကီးမ်ား၏ ပံုရိပ္ကို ဂ်ပန္ မီဒီယာမ်ားက ထုတ္လႊင့္ ျပသခဲ့ၾကသည္။ မီးသတ္ဌာနက ေဂဟာထဲရွိ လူ ၅ ဦးကို ေအာင္ျမင္စြာ ကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ ၁၁ ဦး အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အအံုကို လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုက တာဝန္ယူ ထူေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကိုမူ စံုစမ္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္တြင္ မီးမေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပား ေသဆံုးရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမွာ ရွားပါး အေျခအေန တစ္ရပ္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကမူ ဆက္ပို႐ို ၿမိဳ႕တြင္ပင္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာတစ္ခု၌ အလားတူ မီးေလာင္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး လူ ၇ ဦး အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။

Ref: Mainichi

Top News