ႏိုင္ငံတကာသတင္းတိုမ်ား

ဖင္လန္ႏုိင္ငံ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိသမၼတ ေဆာ္လီ နီနစ္စတိုက သက္ေသာင့္သက္သာ ျပန္လည္အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ နီနစ္စတိုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲပထမအေက်ာ့တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၆၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့ၿပီး အနီးဆံုး ဂရင္းပါတီၿပိဳင္ဘက္ ဟာဗစ္စတိုက ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရရွိသည္။


ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမွ ကာ့ဒ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အေပၚ တူရကီအစိုးရ ၏ ထိုးစစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကမ္းဖက္ေရးဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈ လုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု မသကၤာေသာ လူ ၃၁၁ ဦးကို တူရကီအာဏာ ပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း တူရကီျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ ပင္လယ္နက္ အပန္းေျဖၿမိဳ႕ ဆိုခ်ီတြင္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း က်င္းပမည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ပဋိပကၡညီလာခံ ၌ ဆီးရီးယားအတိုက္အခံအဖြဲ႕ မတက္ေရာက္ျခင္းသည္ ယင္း ညီလာခံအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား ႐ိုက္ခတ္မႈရွိမည္မဟုတ္ဟုကရင္မလင္နန္းေတာ္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဒီမီထရီပက္စ္ေကာ့ဗ္က ေျပာသည္။

Top News