ေဒၚလာေလးသန္းေက်ာ္တန္ ေရခ်ဳိငါးေမြးျမဴေရးသုေတသနစင္တာကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးသို႔ KOICA လဲႊေျပာင္းေပး

ေရခ်ဳိငါးေမြးျမဴေရး သုေတသနစင္တာလဲႊေျပာင္းေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနားက်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စည္သူလင္း)

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပုသိမ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးလုပ္ငန္းစခန္းတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရခ်ဳိငါး ေမြးျမဴေရးသုေတသနစင္တာကို ကိုရီးယားႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအ ဂ်င္စီ(KOICA) က ငါးလုပ္ငန္းဦး စီးဌာနသုိ႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

ေရခ်ဳိငါးေမြးျမဴေရး သုေတ သနစင္တာကို ကန္ေဒၚလာေလး သန္းေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ တည္ ေဆာက္ထားသည္။

ေရခ်ဳိငါးေမြးျမဴေရး သုေတ သနစင္တာမွ ငါးေမြးျမဴေသာ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အသုံး တည့္သည့္ နည္းပညာမ်ား ျဖန႔္ ေ၀ေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အခမ္းအနား တက္ေရာက္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာသည္။

‘‘KOICA ရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုးမႈ ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ငါးေမြးျမဴေရး က႑ ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ငါးလုပ္ ငန္းသုေတသနမ်ား အဆင့္မီမီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ထိေရာက္တဲ့ကူ ညီပံ့ပိုးမႈျဖစ္ပါတယ္။ ဌာနရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း ေက်းလက္ေန ငါးေမြးေတာင္သူေတြကို ေဒသနဲ႔ အသုံးတည့္တဲ့ နည္းပညာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ေရးကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီးေဒါက္တာေအာင္သူ က ေျပာသည္။

ေရခ်ဳိငါးေမြးျမဴေရး သုေတ သနစင္တာကို ကိုရီးယားေအဂ်င္ စီက ေငြေၾကး အကုန္က်ခံကာ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္တြင္ စတင္တည္ ေဆာက္ခဲ့ၿပီး သုေတသနဌာနစင္ တာ၌ ငါးသားေဖာက္႐ုံ၊ ငါး စမ္းသပ္ေမြးျမဴေရးကန္၊ ဓာ တုဓာတ္ခဲြခန္း၊ ငါးေရာဂါခဲြစိတ္ ခန္းမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္သည္။

 သုေတသနစင္တာတြင္ လုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ငါးလုပ္ဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မႏၲေလးႏွင့္ မုံရြာတကၠသိုလ္မွ သတၱေဗဒသင္ၾကားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ငါးေမြးျမဴလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို ကိုရီးယားပညာရွင္ မ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္က စတင္ ကာ တစ္လအၾကာ သင္တန္းေပး ေနသည္။

More in Regional Section