မႏၲေလးတိုင္း၏ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္မ်ား စိစစ္ရာတြင္ အခ်ိန္မလုံေလာက္၍ ေလလြင့္မႈမ်ားရွိေနဟုဆုိ

ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ဖိုရမ္က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ႏိုင္လင္းေအာင္)

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေဒသႏၲရစီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ႏွစ္ စာ ဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္မ်ား စစ္ေဆးရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားသည္ အခ်ိန္သုံးရက္ခန္႔ သာရသျဖင့္ စနစ္တက်စစ္ေဆး ႏုိင္မႈမရွိဘဲ လစ္ဟင္းမႈႏွင့္ ေလ လြင့္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေဒ သႏၲရစီမံကိန္း အရအသုံးေငြစာ ရင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေကာ္ မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဘတ္ဂ်က္(အရအသုံးေငြ စာရင္း)ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔အ မွန္တကယ္စစ္ေဆးရတဲ့အခ်ိန္က သုံးရက္ပဲရွိတဲ့အတြက္ အင္မ တန္မွနည္းပါတယ္။ ေကာ္မတီ အေနနဲ႔ ရွိတဲ့လူနဲ႔မလုံေလာက္တဲ့ အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး က ၀ုိင္းဖြဲ႕ၿပီး ဒီဘတ္ဂ်က္ေတြကုိ စစ္ေဆးေပမယ့္ လုံေလာက္မႈမရွိ ပါဘူး။ ကသုတ္ကရက္စစ္ေဆး တဲ့အခါမွာ လစ္ဟင္းမႈေတြအမ်ား ႀကီးရွိေနပါတယ္’’ ဟု ဦးေအာင္ၾကည္ကေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေဒသႏၲရာစီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ယူစစ္ေဆးကာ ဘ႑ာေငြအေလအလြင့္ မျဖစ္ေစေရးစိစစ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ ေတြက စာအုပ္ေပါင္း ၇၀ ေလာက္ရွိတဲ့အတြက္ သုံးရက္ဆုိ တာ စာရြက္ေတြလွန္တာနဲ႔ကုိ မၿပီးပါဘူး။ ဘတ္ဂ်က္တင္ျပတဲ့ အခါမွာလည္း ေဒသေပါက္ေစ်း ေၾကာင့္ ေငြေၾကးေတြက အမ်ား ႀကီးေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ဥပမာ အုတ္တစ္ခ်ပ္ဆုိရင္ ၈၀ က်ပ္ ေလာက္ရွိရမွာကုိ အမ်ားဆုံးေစ်း ျဖစ္တဲ့ ၁၅၀ ေလာက္နဲ႔ တြက္ ထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာ ေတြက ဘတ္ဂ်က္မွာေလလြင့္မႈေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေနပါေသးတယ္’’ ဟု ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က မႏၲ ေလးၿမိဳ႕ ဟုိတယ္မႏၲေလးတြင္ျပဳ လုပ္သည့္ အစုိးရ၏ဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈအခ်က္အလက္ မ်ား ပုိမုိပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဦးေအာင္ၾကည္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကား သည္။ ‘‘ဘတ္ဂ်က္ေတြကစစ္ရတာ ေနာက္က်တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။  ဟုတ္ပါတယ္။ မနက္ပုိင္းပဲကက္ ဘိနက္(အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းအ ေ၀း)ထိုင္ၿပီး ေန႔လယ္ပုိင္းမွာ လုပ္လုိက္ရတာေတြရွိတဲ့အတြက္ ဒီဘက္မွာလည္း အရမ္းခက္ပါ တယ္။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာအဖြဲ႕ ေတြကလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာ တဲ့အခါ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ က ရသုံးမွန္းေျခ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ အ စည္းအေ၀းလုပ္ေတာ့ ၫႊန္ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္ပုိရ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔စီစဥ္ ေပးသြားမယ္လုိ႔ ကတိေပးခဲ့ပါ တယ္’’ ဟု ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေအာင္ေဆြက ေျပာသည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကုိ Asia Foundation ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္ အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းကာႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း တိုင္း၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္တို႔မွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၆၀ ခန္႔တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။