ျမန္မာက စင္ကာပူ၊ေဟာင္ေကာင္တုိ႔ႏွင့္ အက်ိဳးတူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ဦးစားေပးစီစဥ္ေနဟုဆုိ

 စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ ေကာင္တုိ႔ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳးတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ရန္ ဦးစားေပးစီစဥ္ေန ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္း ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကား အက်ိဳး တူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္ဆုိင္းငံ့ခံ ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးဝင္ ေရာက္ေနသည့္ စင္ကာပူႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တုိ႔ကို ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရး    ဦးစားေပးႀကိဳး စားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ၎က ေျပာသည္။

‘‘မၾကာခင္ စင္ကာပူနဲ႔ ႏွစ္ ႏုိင္ငံသေဘာတူညီမႈ ထိုးပါေတာ့ မယ္။ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းမႈေတြလုပ္ ေနပါတယ္။ အီးယူကေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ထိုးဖို႔ ဆုိင္းငံ့ ထားတယ္ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုက္႐ိုက္အေၾကာင္းၾကားလာ ျခင္းေတာ့ မရွိေသးပါဘူး’’ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာ သည္။

ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ကူဝိတ္၊ ထိုင္း၊အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကိုရီးယားႏွင့္   အစၥေရးႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ အစိုးရခ်င္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆြဲ ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကိုလည္း လက္ မွတ္ေရးထိုးထားသည္။

၂၀၁၇ ဩဂုတ္တြင္ စတင္ ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္ ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္၌ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ စီစဥ္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကာ ကြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အီးယူအဖြဲ႕က ဆုိင္းငံ့ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။ သံုးႏွစ္ခန္႔ ႀကိဳးစားညႇိႏိႈင္းၿပီး ေနာက္ဆံုးလက္မွတ္ထိုး ရန္ က်န္သည့္အခ်ိန္တြင္ လက္ မွတ္မထိုးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာ ရန္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ၾကန္႔ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ား ဆံုးျဖစ္လာၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွ ဒီဇင္ဘာအထိ ကန္ေဒၚ လာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ ေဟာင္ေကာင္ က    ပၪၥမေျမာက္   အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္ ကိုးလအတြင္း ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည္။

Top News